Chương 5 - Phát triển bền vững cùng Tech

Văn hóa doanh nghiệp

“Chúng tôi xây dựng bản sắc doanh nghiệp mạnh mẽ xoay quanh 5 giá trị cốt lõi của Ngân hàng thông qua nhiều sáng kiến mới mẻ, nhằm thực hiện phương châm thương hiệu “Vượt trội hơn mỗi ngày”

Giám đốc Khối Quản trị Nguồn nhân lực

Nikki Đặng Mỹ Quyên

CEO
background

Văn hóa doanh nghiệp
tạo lập bản sắc Techcombank

Văn hóa doanh nghiệp tạo nên bản sắc của Ngân hàng, thể hiện chúng tôi là ai và những giá trị chúng tôi luôn hướng tới. 5 giá trị cốt lõi của Techcombank đóng vai trò nền tảng trong các quyết định kinh doanh, trong trải nghiệm dịch vụ cung cấp tới khách hàng và trong mối quan hệ tương tác với đồng nghiệp.

Những giá trị cốt lõi dưới đây giúp Techcombank thực hiện đúng lời hứa “Vượt trội hơn mỗi ngày” của Ngân hàng:

Hỗ trợ phát triển bền vững

Tạo lợi thế cạnh tranh

Thu hút và giữ chân nhân tài

Tạo bản sắc riêng cho tổ chức

Xây dựng nền tảng văn hoá, đóng góp trực tiếp vào hiệu quả kinh doanh

Các dấu ấn năm 2022

Củng cố Định vị Giá trị Nhân viên

60%

nhân viên

của Ngân hàng đã tham gia đề cử các “Đại sứ Văn hóa” yêu thích

>120

lãnh đạo

hàng đầu được giao chỉ số này trong KPI cá nhân của mình

96%

người tham gia

cho rằng các lãnh đạo Techcombank thường xuyên có các hành vi thể hiện các giá trị cốt lõi của Ngân hàng

70%

cán bộ nhân viên

đã tham gia T-Pro, cuộc thi kiến thức trong đó văn hóa tổ chức là một trong những nội dung chính

Thiết kế Hành trình Văn hóa theo tiêu chí Tinh giản hóa và Tập trung

Trong năm 2022, chúng tôi đặt trọng tâm giúp cán bộ nhân viên thực hành 2 giá trị cốt lõi – “Khách hàng là trọng tâm” và “Đổi mới và Sáng tạo”:

  • Khách hàng là trọng tâm
  • Đổi mới và Sáng tạo

Bên cạnh các hoạt động trọng tâm, Hành trình văn hóa có các hoạt động khuyến khích, thúc đẩy các hành vi liên quan đến 3 giá trị cốt lõi còn lại:

  • Phát triển bản thân
  • Làm việc hiệu quả
  • Hợp tác vì mục tiêu chung

Chương trình Hành Trình Văn Hoá
2022

Copyright © 2022 owned by Vietnam Technological and Commercial Joint-stock Bank (Techcombank)

Download PDF Download PDF