Hero background

Khối Dữ liệu và Phân tích (DnA)

“Bộ não dữ liệu” toàn hàng cho phép Techcombank “tư duy” như khách hàng, thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận từ bị động sang chủ động và tiến tới “dự báo” nhu cầu của họ, góp phần gia tăng TOI hơn 520 tỷ đồng. “Bộ não dữ liệu” toàn hàng cho phép Techcombank “tư duy” như khách hàng, thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận từ bị động sang chủ động và tiến tới “dự báo” nhu cầu của họ, góp phần gia tăng TOI hơn 520 tỷ đồng.

Khối Dữ liệu và Phân tích (DnA) đã nỗ lực hết mình để đảm bảo Techcombank thực sự thấu hiểu, thậm chí “tư duy” như khách hàng của mình – chúng tôi muốn biết chính xác sản phẩm nào được ưa chuộng và vì sao, tính năng nào hữu ích với khách hàng hoặc ngược lại, vấn đề tài chính nào khiến họ trăn trở, dịch vụ nào có thể mang lại ích lợi cho họ, và vô vàn điều khác.

“Bộ não dữ liệu” toàn hàng góp phần

Icon Up 500+ tỷ đồng doanh thu VND

Kế hoạch của khối DnA trong năm 2023

Chúng tôi sẽ thực hiện:

  • Hỗ trợ chuyển đổi thông qua các sáng kiến chiến lược giúp tận dụng tối đa năng lực dữ liệu và phân tích, tập trung vào việc lấy khách hàng làm trọng tâm
  • Củng cố công tác quản trị và tuân thủ dữ liệu nhằm cải thiện độ trưởng thành về dữ liệu trong toàn Ngân hàng
  • Mở rộng tiếp cận dữ liệu từ hệ sinh thái và quan hệ đối tác mới, giúp tạo ra những cơ hội mới và gia tăng doanh thu từ khách hàng.

Văn phòng chuyển đổi số (DO)

Khả năng mở rộng được hỗ trợ bởi công nghệ số và mô hình hoạt động mới - Nâng cao sự hài lòng của khách hàng và sự gắn kết của nhân viên.

01

Đưa tương tác kỹ thuật số và trải nghiệm người dùng lên một tầm cao mới

02

Nâng cao hiệu quả và tạo ra lợi thế hoạt động ngân hàng số vượt trội

03

Đẩy mạnh hơn nữa phương thức làm việc linh hoạt (agile) trong môi trường văn hóa doanh nghiệp số

division background

Khối Công nghệ

Năm 2022, Khối Công nghệ (IT) tiếp tục hiện đại hóa các hệ thống trong Ngân hàng, nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và trải nghiệm số của khách hàng.

Các khách hàng đã đặt niềm tin vào thương hiệu Techcombank, và luôn là ưu tiên hàng đầu cho chiến lược đầu tư công nghệ của chúng tôi. Chúng tôi liên tục tìm kiếm các phương thức sáng tạo, nhằm đảm bảo trải nghiệm ngân hàng đơn giản, tiện lợi và an toàn, với các trọng tâm:

THỰC THI XUẤT SẮC VÀ CHUYỂN ĐỔI

TUÂN THỦ VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO

GIA TĂNG GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ NHÂN TÀI CÔNG NGHỆ

Khối Quản trị Nguồn nhân lực (HR)

Nhân tài là một trong ba trụ cột chính trong chiến lược 5 năm của Techcombank.

Năm 2022, chúng tôi đã tiếp tục thu hút, phát triển và giữ chân những nhân sự tài năng nhất tại Việt Nam và quốc tế.

Phương pháp tiếp cận hiệu quả và có mục tiêu rõ ràng của chúng tôi đã giúp hàng ngàn nhân tài tham gia đội ngũ Ngân hàng trong năm vừa qua. Tất cả những cá nhân này đều mong muốn được đóng góp và trở thành thành viên trong một môi trường làm việc mơ ước với:

Sự trao quyền và tưởng thưởng cho nhân viên

Cơ hội phát triển cá nhân

Mức thu nhập cạnh tranh

1.300

HỒ SƠ

ỨNG TUYỂN QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ

Copyright © 2022 owned by Vietnam Technological and Commercial Joint-stock Bank (Techcombank)

Download PDF Download PDF