Hero background

Chương 2 - Câu chuyện của Tech

Về Chúng Tôi

Techcombank mang sứ mệnh dẫn dắt hành trình số hóa của ngành tài chính, tạo động lực cho mỗi cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức phát triển bền vững và bứt phá thành công.

Techcombank được thành lập năm 1993 khi Việt Nam bắt đầu chuyển dịch từ nền kinh tế tập trung sang định hướng thị trường. Lớn mạnh từng ngày trong 29 năm qua với số vốn điều lệ khởi điểm chỉ 20 tỷ đồng, Techcombank hôm nay đã trở thành ngân hàng lớn thứ hai về lợi nhuận - một thành công được chúng tôi ươm mầm từ chiến lược tập trung giải quyết nhu cầu luôn thay đổi của khách hàng.

Team image

Cơ cấu và tỷ lệ sở hữu của Techcombank tại các công ty con (31/12/2022)

Dịch vụ ngân hàng

Các hoạt động chính của Ngân hàng bao gồm:

  • Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán và ngân quỹ và các dịch vụ ngân hàng khác được NHNN cho phép
  • Huy động và nhận tiền gửi ngắn, trung và dài hạn từ các tổ chức và cá nhân
  • Thực hiện góp vốn, mua cổ phần, đầu tư trái phiếu và kinh doanh ngoại tệ theo quy định của pháp luật
  • Cung cấp tín dụng ngắn, trung và dài hạn dựa trên tính chất và khả năng cung ứng nguồn vốn của Ngân hàng
  • Kinh doanh ngoại tệ theo quy định của pháp luật.

1

TRỤ SỞ CHÍNH

2

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

300

ĐIỂM GIAO DỊCH

tại 46 tỉnh thành trên cả nước

vision and mission background

Tầm Nhìn Và Sứ Mệnh

Tầm nhìn

Tầm nhìn

“Chuyển đổi ngành tài chính, Nâng tầm giá trị sống”. Thúc đẩy mỗi người khai phá tiềm năng và bản lĩnh hành động cho những điều vượt trội.

Sứ mệnh

Sứ mệnh

Dẫn dắt hành trình số hóa của ngành tài chính, tạo động lực cho mỗi cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức phát triển bền vững và bứt phá thành công.

Copyright © 2022 owned by Vietnam Technological and Commercial Joint-stock Bank (Techcombank)

Download PDF Download PDF