Chương 4 - Chuyển Đổi Số Tại Tech

Khối Dữ liệu và Phân tích

“Ứng dụng những công nghệ đẳng cấp thể giới, chúng tôi đã xây dựng một “bộ não dữ liệu” toàn hàng, hỗ trợ tích cực cho hoạt động kinh doanh, theo dõi hiệu suất và quản trị.”

Giám đốc Khối Dữ liệu và Phân tích

Santhosh Mahendiran

CEO
background

Xây dựng “bộ não dữ liệu” toàn hàng

“Bộ não dữ liệu” toàn hàng cho phép Techcombank “tư duy” như khách hàng, thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận từ bị động sang chủ động và tiến tới “dự báo” nhu cầu của họ, góp phần gia tăng TOI hơn 520 tỷ đồng. “Bộ não dữ liệu” toàn hàng cho phép Techcombank “tư duy” như khách hàng, thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận từ bị động sang chủ động và tiến tới “dự báo” nhu cầu của họ, góp phần gia tăng TOI hơn 520 tỷ đồng.

Khối Dữ liệu và Phân tích (DnA) đã nỗ lực hết mình để đảm bảo Techcombank thực sự thấu hiểu, thậm chí “tư duy” như khách hàng của mình – chúng tôi muốn biết chính xác sản phẩm nào được ưa chuộng và vì sao, tính năng nào hữu ích với khách hàng hoặc ngược lại, vấn đề tài chính nào khiến họ trăn trở, dịch vụ nào có thể mang lại ích lợi cho họ, và vô vàn điều khác.

Để đạt được mục tiêu trên, Techcombank đã xây dựng một “bộ não dữ liệu”, bắt đầu từ việc thu thập thông tin về khách hàng từ các hệ thống của Ngân hàng và trên tất cả các kênh thuộc hệ sinh thái của đối tác, sau đó lưu trữ những dữ liệu này trên một Nền tảng dữ liệu khách hàng (CDP) toàn diện.

“Bộ não dữ liệu” toàn hàng góp phần

Icon Up 500+ tỷ đồng doanh thu

Các dấu ấn năm 2022

Chủ động và dự đoán

Dựa trên hồ dữ liệu triển khai từ năm 2021, Techcombank bắt đầu xây dựng “bộ não dữ liệu” thông qua phát triển và ứng dụng các phân tích dựa trên khách hàng là trọng tâm.

 • Các mô hình xu hướng dựa trên khách hàng là trọng tâm được triển khai cho nhiều sản phẩm, giúp chúng tôi đưa ra khuyến nghị tốt hơn về loại sản phẩm phù hợp với từng khách hàng riêng biệt. Qua đó, góp phần gia tăng tổng thu nhập hoạt động (TOI) thêm 317 tỷ đồng
 • Mô hình phân nhóm khách hàng mới giúp phân loại khách hàng vào đúng phân khúc phù hợp, đóng góp thêm 202 tỷ đồng doanh thu
 • Mô hình phân tích khả năng rời bỏ cho khách hàng doanh nghiệp đã hỗ trợ chủ động giữ chân khách hàng, giúp gia tăng TOI thêm 5,8 tỷ đồng
 • Hiểu biết chuyên sâu giúp thu hút thêm 41.500 khách hàng trong chương trình WINLife.

Theo dõi, quản trị hiệu suất kinh doanh minh bạch và hiệu quả hơn

Trong bối cảnh kinh doanh nhiều biến động, chúng tôi đã ứng dụng dữ liệu để theo dõi hiệu suất kinh doanh một cách minh bạch, kịp thời và hiệu quả hơn. Chúng tôi có thể đào sâu vào nhiều lớp dữ liệu khách hàng, nhờ những báo cáo tương tác trực quan theo dõi các hoạt động hàng ngày, tiền gửi, và lưu lượng tiền ra vào của từng phân khúc và tiểu phân khúc khách hàng.

  Củng cố và mở rộng quy mô khung quản trị dữ liệu, tập trung vào năng lực công nghệ

  Trong năm 2022, Techcombank đẩy mạnh hoạt động quản trị dữ liệu, tài liệu hóa, chuẩn hóa các quy trình, thiết lập các chính sách và chuẩn mực chặt chẽ, đảm bảo tuân thủ chính sách bảo mật và quyền riêng tư toàn hàng.

   Các dấu ấn năm 2022

   Công nghệ đẳng cấp thế giới

   Chúng tôi tự hào về những gì đã làm được với “bộ não dữ liệu”, cũng như cách chúng tôi đã và đang ứng dụng công nghệ nhằm xây dựng năng lực dữ liệu:

   Công nghệ đẳng cấp thế giới
   • Tương tác theo thời gian thực hoặc gần như tức thì dựa trên kiến trúc truyền dữ liệu Kappa
   • Truyền tải dữ liệu tự động, giúp cải thiện khả năng truy cập thông tin
   • Xác thực dữ liệu và quản lý chất lượng dữ liệu
   • Quản trị dữ liệu dựa trên hỗ trợ của nền tảng Collibra - đầu tiên ở Việt Nam
   • Quản lý truy cập dữ liệu và bảo vệ dữ liệu bằng công cụ ẩn
   • Nền tảng máy học dựa trên SageMaker
   • Phân tích và trực quan hóa thông tin kinh doanh sử dụng phần mềm Power BI.

   Văn hóa dữ liệu và lộ trình nhân tài phục vụ “bộ não dữ liệu”

   Lần đầu tuyển dụng 5 quản trị viên tập sự năm 2022, và 7 người nữa được tuyển cho đợt thứ hai năm 2023.

   phối hợp cùng Amazon Web Services (AWS) xây dựng các chương trình đào tạo, các chuyên viên khối DnA tham gia vào 8.750 giờ đào tạo, tương đương với trên 44 giờ mỗi người

   Kế hoạch của khối DnA trong năm 2023

   Chúng tôi sẽ thực hiện:

   • Hỗ trợ chuyển đổi thông qua các sáng kiến chiến lược giúp tận dụng tối đa năng lực dữ liệu và phân tích, tập trung vào việc lấy khách hàng làm trọng tâm
   • Củng cố công tác quản trị và tuân thủ dữ liệu nhằm cải thiện độ trưởng thành về dữ liệu trong toàn Ngân hàng
   • Mở rộng tiếp cận dữ liệu từ hệ sinh thái và quan hệ đối tác mới, giúp tạo ra những cơ hội mới và gia tăng doanh thu từ khách hàng.

   Copyright © 2022 owned by Vietnam Technological and Commercial Joint-stock Bank (Techcombank)

   Download PDF Download PDF