Chương 3 - Thành Tựu Của Tech

Khối Ngân hàng Bán buôn

“Nhờ đa dạng hóa sang nhiều ngành nghề mới, nâng cao nghiệp vụ quản trị rủi ro và những năng lực khác, chúng tôi đã vượt qua những khó khăn đáng kể tại những thị trường kinh doanh chính.”

Giám đốc Khối Ngân hàng Bán buôn

Phan Thị Thanh Bình

CEO
background

Các dấu ấn năm 2022

Khối Ngân hàng Bán buôn (WB) tiếp tục là đơn vị có những đóng góp trọng yếu vào kết quả kinh doanh toàn hàng năm 2022 cũng như trong chiến lược 2021-25, thông qua vai trò dẫn dắt của khối trong chiến lược tài trợ theo chuỗi giá trị. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với khách hàng và các khối khác trong việc xây dựng sản phẩm dịch vụ, tối đa hóa năng lực phục vụ khách hàng, qua đó gia tăng thị phần khách hàng bán buôn cho Ngân hàng.

Đáng chú ý, thông qua sự thu xếp của phòng Định chế Tài chính thuộc WB, chúng tôi đã huy động thành công khoản vay hợp vốn trị giá 1 tỷ đô la Mỹ với kỳ hạn từ 3-5 năm trên thị trường quốc tế.

35,9%

tổng dư nợ tín dụng của Ngân hàng đuợc cung cấp cho khách hàng WB

Nhu cầu tín dụng và phi tín dụng từ các khách hàng WB tiếp tục cao

Trong năm vừa qua, chúng tôi một lần nữa tập trung vào tăng trưởng tập khách hàng thuộc 3 lĩnh vực kinh tế chính, ngoài bất động sản, xây dựng và vật liệu xây dựng (ReCoM):

  • Hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), bán lẻ và logistics
  • Dịch vụ tiện ích (điện, nước v.v.) và viễn thông
  • Dịch vụ tài chính.

Khối WB đã thu xếp vốn cho các dự án quy mô lớn, bằng việc triển khai một chuỗi các sản phẩm tài trợ cả trong và ngoài bảng cân đối kế toán. NFI đạt tới 3.313 tỷ đồng, nhờ vào tăng trưởng mạnh mẽ từ các sản phẩm như:

  • Dịch vụ quản lý tiền mặt và thanh toán
  • Bảo lãnh vay vốn – giao dịch bảo lãnh khoản vay nước ngoài lớn nhất trên thị trường Việt Nam năm 2022
  • Thư tín dụng trả ngay (UPAS LC)
  • Các sản phẩm phái sinh.
Trong năm số dư tiền gửi của khách hàng WB đạt 59.828 tỷ đồng, tăng 25,8% so với trung bình năm trước. Trong đó, số dư trung bình tiền gửi không kỳ hạn (CASA) duy trì ổn định và khối lượng tiền gửi có kỳ hạn trung bình tăng 59,7% so với 2021.

Tiếp tục đa dạng hóa sang các lĩnh vực ngoài chuỗi ReCoM nhờ vào quy mô năng lực mở rộng

Dư nợ trung bình trong năm 2022 dành cho lĩnh vực FMCG và tiện ích đã tăng lần lượt 56,5% và 46,4% so với năm trước đó. Tổng thu nhập hoạt động (TOI) tương ứng tăng 55,8% và 72,8%.

Giao dịch bảo lãnh này cho phép khách hàng tiếp cận khoản vay quốc tế với tổng trị giá 300 triệu đô la Mỹ.

Dư nợ trung bình

Icon 56,5% FMCG

Icon 46,4% Tiện ích

Tổng thu nhập hoạt động

Icon 55,8% FMCG

Icon 72,8% Tiện ích

Nâng cao quản trị rủi ro đóng vai trò then chốt, đặc biệt trong môi trường hoạt động nhiều biến động

Khối WB đã phối hợp với Khối Quản trị Rủi ro (RMD) triển khai một nền tảng cho vay doanh nghiệp mới, gọi tắt là BCDE (nền tảng ra quyết định tín dụng doanh nghiệp). Bằng cách chuẩn hóa cấu trúc hạn mức và điều khoản tín dụng, cũng như tinh chỉnh kết nối giữa hệ thống phê duyệt tín dụng và hệ thống vận hành, chúng tôi hướng tới cung cấp cho khách hàng WB một quy trình tín dụng đầu cuối được tự động hóa và tối ưu hóa nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Nghiệp vụ quản trị rủi ro thận trọng đã cho phép chúng tôi duy trì tỷ lệ nợ xấu (NPL) của khối ở mức gần 0%.

Cải thiện hơn nữa năng lực và công cụ cho đội ngũ chuyên viên quan hệ khách hàng (RM)

Cải thiện hơn nữa năng lực và công cụ cho đội ngũ chuyên viên quan hệ khách hàng (RM)

Chúng tôi đã triển khai giai đoạn 1 của hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM), hợp tác cùng Salesforce, nhằm hỗ trợ chuyên viên quan hệ khách hàng tương tác hiệu quả hơn.

Kế hoạch của khối WB trong năm 2023

Chúng tôi đặt mục tiêu mở rộng tập khách hàng ngoài 4 lĩnh vực kinh tế mục tiêu hiện tại (như đề cập ở trên), hướng vào các lĩnh vực du lịch và nghỉ dưỡng, công nghiệp ô tô, và vào các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có quy mô lớn.

Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao năng lực thu xếp vốn thông qua các sản phẩm ngoại bảng (cân đối kế toán), dựa vào nhiều nguồn vốn tài trợ trong và ngoài nước. Các nguồn tài trợ này bao gồm cả nguồn tài chính xanh, được các định chế tài chính phát triển hàng đầu cung cấp đối với các khách hàng đã thực hiện tuân thủ các chuẩn mực bền vững ESG.

Năm 2023, chúng tôi sẽ đặt trọng tâm trở thành ngân hàng giao dịch chính (MOA) của khách hàng thông qua:

  • Chuẩn hóa và số hóa hành trình tín dụng khách hàng để cung cấp trải nghiệm tốt nhất mà chúng tôi có thể mang lại
  • Tiếp tục cung cấp các giải pháp và dịch vụ xuất sắc nhất, từ quản lý tiền mặt đến tiếp cận thị trường vốn
  • Hợp tác với các nền tảng và các chuyên gia tư vấn quốc tế hàng đầu để thử nghiệm các giải pháp nguồn vốn, giúp nâng cao năng lực quản lý thanh khoản và vốn lưu động của khách hàng.

Copyright © 2022 owned by Vietnam Technological and Commercial Joint-stock Bank (Techcombank)

Download PDF Download PDF