Hero background

Báo cáo toàn cảnh Ngân hàng

Lợi nhuận trước thuế

25.568 tỷ đồng (+10,0% so với năm trước)

Tổng thu nhập hoạt động

40.902 tỷ đồng (+10,3% so với năm trước)

CASA

∼37,0%

ROE

19,6%

ROA

3,2%

CAR

15,2%

NPL

∼0,72%

Khối Ngân hàng Bán lẻ (RBG)

Dư nợ tín dụng bán lẻ của toàn Ngân hàng tăng trưởng ấn tượng ở mức 40,1% so với cuối năm 2021. Nếu không tính danh mục cho vay ký quỹ của Công ty Chứng khoán Kỹ thương, danh mục cho vay khách hàng của khối RBG thậm chí tăng trưởng tới mức 48% trong chiến lược dịch chuyển mạnh mẽ hơn sang cho vay khách hàng cá nhân, song song với việc nhiều dự án trong chuỗi ReCoM Ngân hàng tài trợ triển khai đúng kế hoạch bước sang giai đoạn mở bán.

Dư nợ tín dụng khách hàng

Icon 40,1% so với năm 2021

Ứng dụng Techcombank Mobile

4,7/5 điểm số trên kho ứng dụng

Thu hút thêm gần

1,2 triệu khách hàng mới

Khối Khách hàng Doanh nghiệp (BB)

Khối Khách hàng Doanh nghiệp (BB) đã đạt được kết quả tích cực trong năm 2022, giúp ngân hàng đẩy mạnh đa dạng hóa tệp khách hàng.

Các dấu ấn năm 2022: Dịch vụ tài chính ngân hàng trở nên đơn giản hơn

wholesale background

Khối Ngân hàng Bán buôn (WB)

Khối Ngân hàng Bán buôn (WB) tiếp tục là đơn vị có những đóng góp trọng yếu vào kết quả kinh doanh toàn hàng năm 2022 cũng như trong chiến lược 2021-25, thông qua vai trò dẫn dắt của khối trong chiến lược tài trợ theo chuỗi giá trị.

Thông qua sự thu xếp của phòng Định chế Tài chính thuộc WB, chúng tôi đã huy động thành công khoản vay hợp vốn trị giá 1 tỷ đô la Mỹ với kỳ hạn từ 3-5 năm trên thị trường quốc tế.

Các dấu ấn năm 2022

Nhu cầu tín dụng và phi tín dụng từ các khách hàng WB tiếp tục cao

Trong năm vừa qua, chúng tôi một lần nữa tập trung vào tăng trưởng tập khách hàng thuộc 3 lĩnh vực kinh tế chính, ngoài bất động sản, xây dựng và vật liệu xây dựng (ReCoM):

  • Hàng tiêu dùng nhanh, bán lẻ và logistics (FMCG, Retails, Logistics)
  • Dịch vụ tiện ích (điện, nước v.v.) và viễn thông
  • Dịch vụ tài chính
  • Dịch vụ quản lý tiền mặt và thanh toán
  • Bảo lãnh vay vốn – giao dịch bảo lãnh khoản vay nước ngoài lớn nhất trên thị trường Việt Nam năm 2022
  • Thư tín dụng trả ngay (UPAS LC)
  • Các sản phẩm phái sinh.

Khối Ngân hàng Giao dịch Toàn cầu (GTS)

Nhờ những hành động thức thời mang tính chiến lược như tăng cường khả năng đáp ứng của nền tảng số, tối ưu các giải pháp kết nối trực tiếp, mở rộng các gói dịch vụ, khối Ngân hàng Giao dịch Toàn cầu (GTS) đã biến những thách thức của năm 2022 thành cơ hội cho Techcombank.

THU NHẬP TỪ PHÍ TĂNG TRƯỞNG

Icon Up 54%

SẢN PHẨM QUẢN LÝ TIỀN MẶT

Icon Up 89%

DỊCH VỤ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI

Icon Up 44%

HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI

Icon Up 75%

Các công ty con

Các công ty con

  • Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương – TCBS
  • Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương - TCC
  • Công ty TNHH Một thành viên Quản lý nợ và Khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - AMC

Copyright © 2022 owned by Vietnam Technological and Commercial Joint-stock Bank (Techcombank)

Download PDF Download PDF