Hero background

Quản trị rủi ro

Khối Quản trị Rủi ro (RMD) hoạt động trên nguyên tắc cân bằng tối ưu giữa tính độc lập và hoạt động hỗ trợ kinh doanh nội bộ, qua đó giúp Techcombank đạt được những mục tiêu chiến lược đã đề ra. Nhờ tăng tốc đầu tư, chúng tôi đã có thể:

Thích ứng với những biến động và bất định của thị trường Đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn và bền vững Hỗ trợ chuyển đổi kinh doanh Duy trì vị thế dẫn đầu thị trường
TOI tăng hơn tác động của các hình thức DnA mới

VND 500+

tỷ đồng
Risk Management
Banner

Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp tạo lập bản sắc Techcombank

Văn hóa doanh nghiệp tạo nên bản sắc của Ngân hàng, thể hiện chúng tôi là ai và những giá trị chúng tôi luôn hướng tới. 5 giá trị cốt lõi của Techcombank đóng vai trò nền tảng trong các quyết định kinh doanh, trong trải nghiệm dịch vụ cung cấp tới khách hàng và trong mối quan hệ tương tác với đồng nghiệp.

Những giá trị cốt lõi dưới đây giúp Techcombank thực hiện đúng lời hứa “Vượt trội hơn mỗi ngày” của Ngân hàng:

Hỗ trợ phát triển bền vững

Tạo lợi thế cạnh tranh

Thu hút và giữ chân nhân tài

Tạo bản sắc riêng cho tổ chức

Xây dựng nền tảng văn hoá, đóng góp trực tiếp vào hiệu quả kinh doanh

Báo cáo bền vững
ESG

Khung quản trị rủi ro toàn hàng tích hợp các biện pháp bảo vệ giúp chúng tôi đi đúng hướng trong việc thực thi các mục tiêu đã đề ra.

Dẫn đầu hành trình số hóa ngành tài chính, tạo động lực cho các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức phát triển bền vững, bứt phá thành công.

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

Tổng
Giám đốc

CÁC KHỐI
CHỨC NĂNG

  • Xác định chương trình và khung quản trị ESG của Ngân hàng
  • Giám sát tiến độ và nâng cao các khía cạnh Bền vững / ESG
  • Thực thi chương trình ESG của Ngân hàng
  • Quản lý và theo dõi kết quả thực hiện Bền vững / ESG
  • Nhân sự: thực thi chiến lược và các sáng kiến về Nguồn Nhân lực
  • Quản trị Ngân hàng: thực hiện quy trình công việc ESG về các vấn đề Tuân thủ, Đạo đức, Hối lộ và Tham nhũng
  • Công nghệ và Dữ liệu: thực hiện quy trình công việc ESG về Dữ liệu và quyền riêng tư, Chuyển đổi số
  • Vận hành: Quản lý mức tiêu thụ và sử dụng tài nguyên bao gồm tác động môi trường từ các hoạt động của Ngân hàng
  • Marketing và Quan hệ Nhà đầu tư: góp phần xây dựng báo cáo thuyết minh ESG
  • Quản trị rủi ro: quản lý chiến lược và tiến độ rủi ro bao gồm các vấn đề ESG và quản trị rủi ro Môi trường và Xã hội (MT&XH) trong quy trình tín dụng

Copyright © 2022 owned by Vietnam Technological and Commercial Joint-stock Bank (Techcombank)

Download PDF Download PDF