Chúng tôi
là ai

Home chart 1 Home chart 2 Home chart 3 Home chart 4 Home chart 5

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) là một trong những ngân hàng cổ phần lớn nhất Việt Nam, hướng tới trở thành ngân hàng top 10 khu vực ASEAN vào năm 2025 dựa trên hành trình chuyển đổi số mạnh mẽ với ba trụ cột Dữ liệu – Số hóa – Nhân tài.

Sự thành công của Techcombank trong gần 30 năm qua được dựa trên chiến lược khách hàng là trọng tâm, cam kết cung cấp cho khách hàng các giải pháp và dịch vụ ngân hàng hàng đầu. Tính đến cuối năm 2022 Techcombank phục vụ hơn 10,8 triệu khách hàng, bao gồm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp

#1

Về giá trị thanh toán các loại thẻ
Ngân hàng số

>90%

Giao dịch cá nhân được thực hiện trên kênh số

3,2%

Tỉ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)
Huy động thành công

1,0 tỷ đô la Mỹ

với lãi suất cạnh tranh
Các điểm nhấn

10,8 triệu khách hàng

tại 31/12/2022

40.902 tỷ đồng

Thu nhập hoạt động năm tài chính 2022 2016-22 Thu nhập hoạt động tăng trưởng kép 23,5%

25.568 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế 2016-22 lợi nhuận trước thuế tăng trưởng kép 43,6%

699.033 tỷ đồng

Tổng tài sản tại 31/12/2022

14,6%

Vector VND 439.6 tỷ đồng

29,4%

Vector VND 568.8 tỷ đồng

22,9%

Vector VND 699.033 tỷ đồng
Chart
Quote icon

Đội ngũ hơn 12,3 nghìn nhân viên tài năng của Techcombank tiếp tục thực hiện chiến lược khách hàng là trọng tâm, tập trung thực thi các hoạt động của Ngân hàng xoay quanh lợi ích cao nhất của khách hàng.”

Line
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Hồ Hùng Anh

Ho Hung Anh
background
Award digital

Giải thưởng và ghi nhận chính năm 2022

Chúng tôi tin rằng những thành tựu hôm nay chỉ là bước đệm cho những thành tựu cao hơn vào ngày mai, bởi chúng tôi luôn khao khát “Vượt trội hơn mỗi ngày”.

Xem chi tiết Arrow right

Các công ty con

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương – TCBS Line

Năm 2022, chúng tôi tiếp bước trên chặng đường chiến lược 5 năm của Techcom Securities, với mục tiêu trở thành “nhạc trưởng” của dòng chảy vốn tại Việt Nam và hiện thực hóa khát vọng 5@5@5@5=2025 của mình.

Xem chi tiết Arrow right
Flow of capital

Copyright © 2022 owned by Vietnam Technological and Commercial Joint-stock Bank (Techcombank)

Download PDF Download PDF