Câu hỏi thường gặp

chevron_left
chevron_right

Một số kiến thức cơ bản/ câu hỏi về quỹ TCEF và TCBF

Khách bán Chứng chỉ Quỹ phải trả các loại phí, thuế gì?

Phí Quỹ mua lại Chứng chỉ Quỹ và thuế Thu nhập cá nhân

Khách hàng bán Chứng chỉ Quỹ nhận được tiền mua chậm nhất khi nào (ngày giao dịch gọi tắt là ngày T)?

T+5

Số tiền tối thiểu khi KH mua Chứng chỉ Quỹ là bao nhiêu?

10,000 VNĐ

Chứng chỉ Quỹ mở có niêm yết trên thị trường chứng khoán không?

Khác với chứng chỉ Quỹ đóng đại chúng, chứng chỉ Quỹ mở không niêm yết. Khi có nhu cầu giao dịch khách hàng có thể giao dịch tại các Đại lý phân phối được chỉ định của quỹ.

Kỳ hạn của Chứng chỉ bao lâu?

Chứng chỉ Quỹ không xác định kỳ hạn.

Khách mua Chứng chỉ Quỹ phải trả các loại phí, thuế gì?

Phí phát hành Chứng chỉ Quỹ (phí mua Chứng chỉ Quỹ) và Phí chuyển tiền (nếu có)

Khách hàng có thể bán một phần Chứng chỉ Quỹ không?

Có, tối thiểu 10 (mười) đơn vị Chứng chỉ Quỹ

NAV là gì?

Là giá trị tài sản ròng của Quỹ, được xác định bằng tổng giá trị thị trường các tài sản và các khoản đầu tư do Quỹ sở hữu trừ đi các nghĩa vụ nợ của Quỹ được tính đến ngày gần nhất trước Ngày Định Giá.

Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ là?

Là ngày mà khách hàng có thể mua, bán, chuyển đổi Quỹ hoặc chuyển nhượng Đơn vị Quỹ. Hiện nay là tất cả các ngày làm việc trong tuần (không bao gồm thứ Bảy)

Khách hàng sở hữu bao nhiêu Chứng chỉ Quỹ mới được tham dự đại hội nhà đầu tư?

Chỉ cần là Nhà đầu tư đang sở hữu Chứng chỉ Quỹ

Lệnh bán tối thiểu là bao nhiêu đơn vị Chứng chỉ Quỹ?

10 (mười) đơn vị Quỹ, ngoại trừ trường hợp Lệnh Bán yêu cầu giảm số Đơn Vị Quỹ nắm giữ về 0 (không)

Ngân hàng giám sát Quỹ TCBF, TCEF là ngân hàng nào?

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)

Số dư Chứng chỉ Quỹ tối thiểu khách hàng phải giữ trong tài khoản đầu tư là bao nhiêu?

Không yêu cầu số dư tối thiểu

Ngày khách hàng nhận tiền dự kiến khi bán Chứng chỉ Quỹ TCEF (ngày giao dịch gọi tắt là ngày T)?

T+3 (không tính t7, CN, ngày nghỉ lễ)

Quỹ đầu tư trái phiếu là gì?

Là quỹ mở đầu tư vào các loại trái phiếu, giấy tờ có giá với tỷ trọng đầu tư vào các tài sản này chiếm tối đa tám mươi phần trăm (80%) giá trị tài sản ròng.

Thời điểm đóng sổ lệnh là gì?

Là thời điểm cuối cùng Đại lý phân phối nhận lệnh mua, bán Chứng chỉ Quỹ của khách hàng

Khách mua Chứng chỉ Quỹ cần chuyển thành công tiền mua Chứng chỉ Quỹ đến tài khoản Quỹ lúc nào?

Trước thời điểm đóng số lệnh

Ngày khách hàng nhận tiền dự kiến khi bán Chứng chỉ Quỹ TCBF (ngày giao dịch gọi tắt là ngày T)?

Ngày T

Thời điểm đóng sổ lệnh là lúc nào nếu ngày giao dịch gọi là ngày T?

14h45 ngày T-1

Quỹ FlexiCA$H khác gì với quỹ TCBF, TCEF?

Chiến lược đầu tư và danh mục đầu tư của Quỹ FlexiCA$H khác với quỹ TCBF và TCEF. Quỹ FlexiCA$H đầu tư chủ yếu vào trái phiếu chính phủ, trái phiếu ngân hàng, chứng chỉ tiền gửi với khả năng thanh khoản cao và linh hoạt. Chính vì thế nhóm khách hàng Quỹ FlexiCA$H hướng tới là các khách hàng đầu tư ngắn hạn dưới 03 tháng với lãi suất kỳ vọng là 6%/năm.

Quỹ FlexiCA$H là gì?

Quỹ FlexiCA$H là tên viết tắt của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom, một quỹ mở được quản lý bởi Công ty Quản lý Quỹ Kỹ Thương.

Xem thêm

Một số kiến thức cơ bản/ câu hỏi về trái phiếu iBond

Giá trị tối thiểu của một hợp đồng mua bán trái phiếu doanh nghiệp iBond là bao nhiêu?

1 triệu VNĐ mệnh giá trái phiếu

Khách hàng có thể tham gia đặt mua trái phiếu doanh nghiệp iBond vào những ngày nào?

Tất cả các ngày làm việc (trừ ngày nghỉ, ngày lễ)

Khách hàng mua trái phiếu iBond được cầm cố thế chấp trái phiếu để vay tại Techcombank?

Có, đối với các trái phiếu được Techcombank phê duyệt nhận làm tài sản đảm bảo vay cầm cố theo chính sách cho vay của Techcombank tại từng thời kỳ

Lãi suất đầu tư cuối kỳ trái phiếu iBond theo thông báo của TCBS có phải chịu thuế thu nhập cá nhân nữa không?

Không. Lãi suất đầu tư khách hàng nhận được là giá trị sau thuế

Chính sách "Mua càng lớn, giá càng nhỏ" áp dụng cho đối tượng khách hàng nào?

Tất cả các khách hàng mua trái phiếu doanh nghiệp iBond Prix của TCBS. Mức ưu đãi sẽ áp dụng theo các mức tương ứng với số tiền khách hàng đã và đang đầu tư vào trái phiếu tại TCBS. Cụ thể khách hàng sẽ được hưởng 2 ưu đãi trong 1 lần đầu tư:

  • Các mức ưu đãi bậc thang trên giá trị giao dịch đang thực hiện (tính theo mệnh giá trái phiếu) (VIP 1)
  • Các mức ưu đãi tính trên Phân hạng theo quy định về xếp hạng khách hàng tại TCBS  (VIP2)

Khách mua trái phiếu doanh nghiệp iBond có được nhận lãi trái phiếu (coupon) theo quy định của trái phiếu?

Khách hàng mua trái phiếu được hưởng toàn bộ quyền lợi của Người sở hữu trái phiếu, bao gồm quyền nhận lãi trái phiếu (nếu Khách hàng vẫn sở hữu trái phiếu tại ngày chốt quyền gần nhất trước ngày trả lãi)

Sau khi hoàn thành giao dịch mua trái phiếu iBond, TCBS cung cấp cho tôi giấy tờ gì?

Khách hàng có thể xem lại bộ hợp đồng online đã ký tại TCInvest. Ngoài ra, TCBS có thể cấp cho khách hàng 1 bản Xác nhận giao dịch tải từ hệ thống TCInvest.

Chương trình Trái tức sinh lời áp dụng khi nào?

- Khi đặt mua trái phiếu iBond (bao gồm các giao dịch mua trong iConnect), khách hàng có thể chọn tham gia chương trình trái tức sinh lời
- Khi tham gia Chương trình trái tức sinh lời, Khách hàng được tự động đầu tư trái tức vào các Quỹ, ví dụ như: TCBF/TCEF/TCFF

Đối với sản phẩm iBond Pro 180, Khách hàng có thể có các kỳ hạn đầu tư nào?

Bằng kỳ hạn còn lại của trái phiếu hoặc tại các ngày tròn 6 tháng kể từ ngày mua (ngày môi giới thể hiện chi tiết tại Hợp đồng môi giới) với điều kiện không xảy ra sự kiện vi phạm theo Bản Công Bố thông tin của trái phiếu thể hiện bằng việc trái phiếu bị trái chủ gửi yêu cầu tuyên bố trái phiếu đến hạn.

Đối với sản phẩm iBond Pro 360, Pro180, Pro90, vào ngày môi giới cuối cùng, nếu khách hàng lựa chọn tiếp tục giữ trái phiếu đến ngày đáo hạn thì phải làm thủ tục gì?

Khách hàng không phải làm gì cả.

Thời hạn vay của sản phẩm cho vay cầm cố trái phiếu?

Theo quy định của TCB theo từng thời kỳ đối với mỗi loại sản phẩm

Đối với sản phẩm iBond Pro 90, Khách hàng có thể có các kỳ hạn đầu tư nào?

Bằng kỳ hạn còn lại của trái phiếu hoặc tại các ngày tròn 3 tháng kể từ ngày mua (ngày môi giới thể hiện chi tiết tại Hợp đồng môi giới) với điều kiện không xảy ra sự kiện vi phạm theo Bản Công Bố thông tin của trái phiếu thể hiện bằng việc trái phiếu bị trái chủ gửi yêu cầu tuyên bố trái phiếu đến hạn.

Ý nghĩa của chương trình Trái tức sinh lời?

Lãi coupon trả định kỳ mà khách hàng nhận được khi mua sẽ được TCBS tự động đặt mua chứng chỉ quỹ TCBF/TCEF/TCFF,... để tái đầu tư giúp khách hàng nhận được lợi nhuận cao hơn. Lãi sinh lãi.

Khi chọn chương trình trái tức sinh lời, khách hàng có phải thao tác gì vào mỗi dịp trả coupon không?

Không, TCBS sẽ tự động thực hiện đặt lệnh cho khách hàng

Tôi có nhu cầu bán lại trái phiếu sau 9 tháng thì nên chọn nhu cầu nào?

Quý khách có thể chọn nhu cầu Dòng tiền định sẵn hoặc Tích lũy bền vững (với mã trái phiếu còn 9 tháng nữa sẽ đáo hạn)

Đối với sản phẩm iBond Pro 360, Khách hàng có thể có các kỳ hạn đầu tư nào?

Bằng kỳ hạn còn lại của trái phiếu hoặc tại các ngày tròn 12 tháng kể từ ngày mua (ngày môi giới thể hiện chi tiết tại Hợp đồng môi giới) với điều kiện không xảy ra sự kiện vi phạm theo Bản Công Bố thông tin của trái phiếu thể hiện bằng việc trái phiếu bị trái chủ gửi yêu cầu tuyên bố trái phiếu đến hạn.

Sản phẩm trái phiếu iBond nào không có ngày và số lần môi giới được xác định trước?

iBond Prix là sản phẩm không kèm hợp đồng môi giới. Khách hàng có nhu cầu bán lại có thể sử dụng thỏa thuận trái phiếu iConnect

Tôi muốn nắm giữ trái phiếu đến đáo hạn thì nên chọn nhu cầu nào?

Quý khách có thể chọn Nhu cầu tích lũy bền vững hoặc Dòng tiền định sẵn (thời gian nắm giữ bằng thời gian tính đến lúc trái phiếu đáo hạn)

Trong giao dịch "Mua càng lớn, giá càng nhỏ", khi nào 01 hợp đồng được tính vào tài sản đang nắm giữ của khách hàng, và là cơ sở để tính cho mức điều chỉnh giảm giá VIP2 cho giao dịch tiếp theo?

Khi giao dịch được ghi nhận đã thanh toán (TCBS cắt tiền thành công, gửi tin nhắn xác nhận cho khách hàng).

Trong chương trình "Trái tức sinh lời", coupon sẽ được tái đầu tư vào sản phẩm nào?

Hiện TCBS  đang tái đầu tư vào quỹ TCBF/TCEF/TCFF/... Các sản phẩm đầu tư này đang tăng trưởng rất ổn định lên đến 10%/năm.

Nếu không được bán trái phiếu trên iConnect thì tôi có được chuyển nhượng cho nhà đầu tư khác không? Thủ tục thế nào?

Quý khách có thể chủ động chuyển nhượng cho nhà đầu tư khác bằng cách ký hợp đồng chuyển nhượng tại trụ sở của TCBS
Lưu ý: TCBS không hỗ trợ tìm đối tác và tính giá.

Vì sao cùng một mã trái phiếu nhưng chọn nhu cầu khác nhau thì lãi suất lại khác nhau?

Giá sẽ được chiết khấu dựa trên thời gian nắm giữ trái phiếu, thời gian nắm giữ càng dài thì chiết khấu giá càng nhiều, lãi suất khách hàng nhận được sẽ càng cao.

Sản phẩm Đầu tư linh hoạt là gì?

Sản phẩm đáp ứng nhu cầu của những khách hàng năng động, mua đi bán lại trái phiếu để quay vòng liên tục nhằm kiếm lời. TCBS cung cấp giải pháp nền tảng giao dịch iConnect giúp khách hàng dễ dàng kết nối và mua bán bất kỳ lúc nào với quy mô giao dịch thành công hàng nghìn tỷ đồng/tháng.

Vì sao đều là mã iBond nhưng khi chọn nhu cầu “Tích lũy bền vững” và “Dòng tiền định sẵn” lại không được bán trên iConnect?

Hai sản phẩm này được xây dựng trên cơ sở đáp ứng nhu cầu đầu tư là lãi suất cao hoặc có đảm bảo thanh khoản. Đây là những ưu điểm vượt trội, khách hàng đã được nhận chiết khấu trên giá ngay khi mua so với các sản phẩm được bán lại trên iConnect.

Sản phẩm Dòng tiền định sẵn là gì?

Sản phẩm dành cho khách hàng có nhu cầu bán lại tại một thời điểm định sẵn (3-6-12 tháng...) với thanh khoản và lợi tức đầu tư được đảm bảo theo hợp đồng môi giới ký với TCBS. Loại trái phiếu này không được bán trên mục thỏa thuận trái phiếu iConnect trong thời hạn nắm giữ.
100% các hợp đồng Trái phiếu Định sẵn ký với TCBS đã được tất toán thành công đúng hạn đúng lãi suất trong toàn bộ lịch sử gần 1 thập kỷ của sản phẩm.

Sau khi đã thực hiện giao dịch thành công, tôi muốn thay đổi sản phẩm thì có được không?

Không. Sau khi giao dịch thành công, quý khách không thay đổi được lựa chọn của mình.

Đối với sản phẩm có ngày và số lần môi giới được xác định trước, thông tin này được thể hiện ở đâu?

Được thể hiện trong Hợp đồng môi giới bán trái phiếu (HD03)

Sản phẩm Tích lũy bền vững là gì?

Là sản phẩm đáp ứng nhu cầu đầu tư trái phiếu dài hạn, nắm giữ đến hết kỳ hạn trái phiếu với lãi suất cao hơn hẳn tiết kiệm.

Xem thêm

Tham gia giao dịch online