Masthead_3d0eaf973f.png

Trái phiếu theo nhu cầu đầu tư Tích lũy bền vững
do Techcom Securities phân phối

Kênh đầu tư tích lũy dài hạn với mức sinh lời vượt trội

chevron_left
chevron_right

Các giải thưởng uy tín quốc tế Techcom Securities đạt được

Chúng tôi tự hào là một trong những Công ty Chứng khoán uy tín hàng đầu Việt Nam, được khẳng định qua những giải thưởng danh giá nhất

 

Cẩm nang đầu tư trái phiếu tại Techcombank Securities

Một số kiến thức cơ bản về trái phiếu iBond

Một số kiến thức cơ bản về trái phiếu iBond

Trái phiếu doanh nghiệp

Doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn phục vụ mục đích kinh doanh của mình. Người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp có quyền hưởng lãi theo lãi suất ghi trên trái phiếu và được hoàn gốc theo mệnh giá trái phiếu. Trái phiếu doanh nghiệp là 1 loại chứng khoán và có thể chuyển nhượng.

Tổ chức phát hành

Là doanh nghiệp phát hành trái phiếu và có trách nhiệm thanh toán gốc, lãi trái phiếu

Ngày đáo hạn

Là ngày cuối cùng của trái phiếu, vào ngày đáo hạn trái chủ sẽ được hoàn trả mệnh giá trái phiếu và nhận kỳ trái tức cuối cùng

Kỳ trả lãi

Trái phiếu thường được thanh toán lãi định kỳ (mỗi 3, 6 hoặc 12 tháng) tuy nhiên cũng có trái phiếu thanh toán lãi 1 lần vào ngày phát hành (trái phiếu chiết khấu) hoặc vào ngày đáo hạn.

Coupon/Trái tức

Là số tiền lãi định kỳ theo lãi suất ghi trên trái phiếu mà Tổ chức phát hành thanh toán cho người sở hữu trái phiếu

Xem thêm

Tham gia giao dịch online