Bảo hiểm nhà

Giải pháp bảo vệ cho ngôi nhà của bạn
trước các thiệt hại bất ngờ

chevron_left
chevron_right

Tổng quan quyền lợi

Hạng mục Mô tả quyền lợi bảo hiểm Giá trị bảo vệ

Quyền lợi bảo hiểm

Bảo vệ ngôi nhà trước các rủi ro cháy, sét, nổ, máy bay hoặc các phương tiện trên không khác hoặc các vật thể trên các phương tiện đó rơi vào; gây rối, bạo động dân sự, động đất, giông, bão, ngập lụt, nước thoát ra từ bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước, thoát nước bất ngờ từ hệ thống chữa cháy tự động, trộm cướp... 

Tối đa đến giá trị của ngôi nhà (được nêu cụ thể trên Giấy chứng nhận bảo hiểm)

Các câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp

Khi tham gia bảo hiểm nhà, tôi được bồi thường tài sản như thế nào?

Khi khách hàng tham gia bảo hiểm nhà sẽ được bồi thường cho thiệt hại vật chất không lường trước được xảy ra đối với những tài sản như sau:
- Ngôi nhà
- Căn hộ chung cư
- Tài sản bên trong (không bị loại trừ trong đơn bảo hiểm)

Những tổn thất nào không được bảo hiểm? Có áp dụng mức khấu trừ hay miễn thường nào hay không?

Vui lòng tham khảo trong Quy tắc bảo hiểm đính kèm hợp đồng/ Giấy chứng nhận bảo hiểm

Bạn cần tư vấn? Hãy đến chi nhánh gần nhất để được hỗ trợ