Trái phiếu theo nhu cầu đầu tư Dòng tiền định sẵn do Techcom Securities phân phối

Kênh đầu tư có thể dễ dàng bán trái phiếu theo kế hoạch với mức sinh lời hấp dẫn

chevron_left
chevron_right

Vì sao nên chọn đầu tư trái phiếu theo nhu cầu Dòng tiền định sẵn?

Hình thức đầu tư an toàn

  • TCBS cam kết giúp khách hàng bán lại thành công trái phiếu để thu hồi tiền đầu tư theo hợp đồng môi giới ký với TCBS
  • 100% các hợp đồng Trái phiếu Định sẵn ký với TCBS đã được tất toán thành công đúng hạn, lãi suất trong toàn bộ lịch sử 1 thập kỷ của sản phẩm 
  • Trái phiếu chào bán đến khách hàng được thẩm định, sàng lọc, theo dõi và quản trị rủi ro chặt chẽ theo quy trình đầu tư trái phiếu của Techcombank Group

Luôn đảm bảo thanh khoản

  • Khách hàng được đảm bảo thu hồi tiền đầu tư vào đúng ngày định sẵn như kế hoạch theo hợp đồng môi giới ký với TCBS
  • Sản phấm có kỳ hạn ngắn, dưới 1 năm với nhiều lựa chọn phong phú
  • Trường hợp cần tiền trong kỳ hạn đầu tư, Khách hàng có thể cầm cố trái phiếu để vay tại Techcombank

Trải nghiệm thuận tiện

Trải nghiệm 100% online xuyên suốt hành trình đầu tư:

  • Tìm hiểu và được tư vấn đầu tư cá nhân hóa
  • Giao dịch trực truyến
  • Quản lý tài sản, cập nhật thông tin đầu tư theo thời gian thực

Lãu suất hấp dẫn

Lãi suất luôn cao hơn so với lãi suất tiết kiệm tiền gửi cùng kỳ hạn đến 1.2%/năm

(*) Dựa trên lãi suất của trái phiếu đang phát hành và chương trình khuyến mãi hiện tại. Mức lãi suất dự tính này có thể thay đổi và không phải là mức lãi suất đảm bảo trong tương lai.

6 SẢN PHẨM IBOND PRO THEO BẢNG DƯỚI

  iBOND PRO 90 iBOND PRO 120 iBOND PRO 150 iBOND PRO 180 iBOND PRO 270 iBOND PRO 360

Kênh Giao Dịch

App TCBS App TCBS App TCBS App TCBS App TCBS App TCBS

Loại Tiền Đầu Tư

VNĐ VNĐ VNĐ VNĐ VNĐ VNĐ

Giá Trị Giao Dịch Tối Thiểu (Tính Theo Mệnh)

1.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ

Thời Gian Đầu Tư

3 tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng

Lãi Suất Đầu Tư

Cố định trong suốt kỳ hạn đầu tư và cao hơn lãi suất các sản phẩm Tiết kiệm cùng kỳ hạn đến 1.2%/năm Cố định trong suốt kỳ hạn đầu tư và cao hơn lãi suất các sản phẩm Tiết kiệm cùng kỳ hạn đến 1.2%/năm Cố định trong suốt kỳ hạn đầu tư và cao hơn lãi suất các sản phẩm Tiết kiệm cùng kỳ hạn đến 1.2%/năm Cố định trong suốt kỳ hạn đầu tư và cao hơn lãi suất các sản phẩm Tiết kiệm cùng kỳ hạn đến 1.2%/năm Cố định trong suốt kỳ hạn đầu tư và cao hơn lãi suất các sản phẩm Tiết kiệm cùng kỳ hạn đến 1.2%/năm Cố định trong suốt kỳ hạn đầu tư và cao hơn lãi suất các sản phẩm Tiết kiệm cùng kỳ hạn đến 1.2%/năm

Nhận Lãi Trái Tức Định Kỳ Và Tiền Bán Trái Phiếu (Nếu TCBS Môi Giới Bán Thành Công)

Trả lãi trái tức định kỳ và tiền bán trái phiếu tại cuối kỳ hạn Trả lãi trái tức định kỳ và tiền bán trái phiếu tại cuối kỳ hạn Trả lãi trái tức định kỳ và tiền bán trái phiếu tại cuối kỳ hạn Trả lãi trái tức định kỳ và tiền bán trái phiếu tại cuối kỳ hạn Trả lãi trái tức định kỳ và tiền bán trái phiếu tại cuối kỳ hạn Trả lãi trái tức định kỳ và tiền bán trái phiếu tại cuối kỳ hạn

Một số kiến thức cơ bản về trái phiếu iBond

Một số kiến thức cơ bản về trái phiếu iBond

Trái phiếu doanh nghiệp

Doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn phục vụ mục đích kinh doanh của mình. Người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp có quyền hưởng lãi theo lãi suất ghi trên trái phiếu và được hoàn gốc theo mệnh giá trái phiếu. Trái phiếu doanh nghiệp là 1 loại chứng khoán và có thể chuyển nhượng.

Tổ chức phát hành

Là doanh nghiệp phát hành trái phiếu và có trách nhiệm thanh toán gốc, lãi trái phiếu

Ngày đáo hạn

Là ngày cuối cùng của trái phiếu, vào ngày đáo hạn trái chủ sẽ được hoàn trả mệnh giá trái phiếu và nhận kì trái tức cuối cùng

Kỳ trả lãi

Trái phiếu thường được thanh toán lãi định kỳ (mỗi 3, 6 hoặc 12 tháng) tuy nhiên cũng có trái phiếu thanh toán lãi 1 lần vào ngày phát hành (trái phiếu chiết khấu) hoạc vào ngày đáo hạn.

Coupon/Trái tức

Là số tiền lãi định kỳ theo lãi suất ghi trên trái phiếu mà Tổ chức phát hành thanh toán cho người sở hữu trái phiếu.

Xem thêm

Tham gia giao dịch online