Bảo hiểm ô tô

An tâm trên mọi nẻo đường với giải pháp bảo hiểm ô tô 
mọi lúc mọi nơi khi tham gia giao thông

chevron_left
chevron_right

Tổng quan quyền lợi

Hạng mục

Mô tả quyền lợi bảo hiểm

Giá trị bảo vệ

Quyền lợi cơ bản

Bảo hiểm vật chất xe, bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới với bên thứ ba.Thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra. Bảo hiểm tai nạn người lái xe và người ngồi trên xe Bồi thường thiệt hại về thân thể đối với người lái xe và những người được chở trên xe khi xe đang tham gia giao thông.

                     

Phạm vi bảo hiểm

Công ty bảo hiểm bồi thường cho chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của chủ xe trong những trường hợp: Đâm va, lật, đổ; rơi, Hoả hoạn, cháy, nổ, Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên, Mất cắp, mất cướp toàn bộ xe, Các rủi ro ngẫu nhiên khác, Và thiệt hại về thân thể đối với lái xe và những người được chở trên xe, và toàn bộ các chi phí hoặc phí tổn mà chủ xe phải có trách nhiệm pháp lý phải trả đối với bên thứ 3 trong trường hợp tai nạn gây ra hoặc phát sinh từ việc sử dụng xe cơ giới.

 

Các câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp

Tôi có phải chịu mức khấu trừ nào không?

Mức khấu trừ bắt buộc tối thiểu áp dụng cho Bảo hiểm vật chất xe là 500.000 đồng/vụ tổn thất, nghĩa là bạn sẽ tự chi trả 500.000 đồng đối với mỗi vụ tổn thất trước khi thực hiện chi trả cho phần còn lại.

Có những loại hình bảo hiểm xe ô tô nào?

Có 03 loại hình bảo hiểm xe ô tô cho bạn lựa chọn (tham gia độc lập hoặc đồng thời):
- Bảo hiểm vật chất xe
- Bảo hiểm tai nạn lái xe và người ngồi trên xe
- Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe với bên thứ ba

Các điểm loại trừ của bảo hiểm là gì?

Vui lòng tham khảo trong Quy tắc bảo hiểm đính kèm hợp đồng/ Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Bạn cần tư vấn? Hãy đến chi nhánh gần nhất để được hỗ trợ