Bảo hiểm du lịch toàn cầu dành cho chủ thẻ
Techcombank Private Visa Infinite

Bảo hiểm dành cho chủ thẻ tín dụng đẳng cấp thế giới được phát hành giới hạn,
dành riêng cho một trong số ít hội viên cao cấp nhất
tại Việt Nam với những đặc quyền xứng tầm đẳng cấp

chevron_left
chevron_right

TỔNG QUAN QUYỀN LỢI

Hạng mục Mô tả quyền lợi bảo hiểm Giá trị bảo vệ

Phạm vi bảo hiểm

1. Tai nạn Cá nhân trong Chuyến đi

 

 

Tử vong

23, 220, 000, 000

 

Thương tật vĩnh viễn 

23, 220, 000, 000

 

Liệt toàn bộ các chi

23, 220, 000, 000

 

Mất thị lực cả hai mắt

23, 220, 000, 000

 

Mất cả hai bàn tay hoặc cả hai bàn chân

23, 220, 000, 000

  Mất khả năng nghe (cả hai tai) và nói

23, 220, 000, 000

  Mất toàn bộ thính giác (cả hai tai) 17, 415, 000, 000
  Mất toàn bộ và không thể phục hồi khả năng nhìn ở một mắt 12, 771, 000, 000
  Mất một chi hoặc tàn tật toàn bộ và không thể phục hồi một chi 11, 610, 000, 000
  Mất toàn bộ và không thể phục hồi thính giác (một tai)

3, 483, 000, 000

  Giới hạn Mức 1 áp dụng cho từng nhóm Người được bảo hiểm    
  - Vợ/Chồng của Chủ thẻ 100% Số tiền bảo hiểm nêu trên   
  - Chủ thẻ và Vợ/Chồng của Chủ thẻ tuổi từ 66 đến 80 25% các số tiền nêu trên
  - Mỗi con phụ thuộc của Chủ thẻ 2.5% các số tiền nêu trên
  Giới hạn Mức 2 áp dụng sau khi áp dụng giới hạn Mức 1 (chỉ áp dụng cho các chuyến đi nội địa) 10% Số tiền bảo hiểm nêu trên
  2. Mở rộng chi phí y tế do tai nạn 232, 200, 000
  3. Các Sự cố phát sinh trong Chuyến đi:  
  Hủy bỏ chuyến bay 5, 805, 000
  Trì hoãn chuyến bay Chi trả cho việc ăn uống hoặc
nghỉ ngơi, tối đa 2, 043, 360/ 4 giờ
& tối đa 12 giờ
  Hành lý đến chậm Chi trả cho việc mua quần áo &
các đồ dùng thiết yếu tại điểm
đến, tối đa 2, 043, 360/ 4 giờ & tối
đa 12 giờ
  Mất hành lý

23, 220, 000 cho mỗi hạng mục,
23, 220, 000/ máy tính xách tay Mức
giới hạn trách nhiệm: 116, 100, 000

Quyền lợi mở rộng     

Bảo hiểm trong trường hợp bị Khủng bố (loại trừ khủng bố hóa học, vũ khí hạt
nhân, sinh học)
 
  Dịch vụ hỗ trợ toàn cầu Chubb
• Hỗ trợ thông tin trước chuyến đi
• Tư vấn/ giới thiệu dịch vụ về y tế
• Dịch vụ hành lý/giới thiệu pháp lý
Điện thoại chăm sóc khách hàng (tư vấn quyền lợi bảo hiểm, cấp giấy chứng
nhận bảo hiểm): +84 (28) 39107227
 

Người được bảo hiểm  

Là Chủ thẻ của Techcombank thuộc loại thẻ đươc tham gia bảo hiểm với điều
kiện là:
• 100% chi phí di chuyển bằng phương tiện vận chuyển công cộng đã được
thanh toán bằng thẻ TCB, hoặc
• Sử dụng thẻ TCB thanh toán ít nhất 80% chi phí trọn gói trước khi bắt đầu
chuyến đi nước ngoài. “Chi phí trọn gói” của chuyến đi có nghĩa là toàn bộ giá
trọn gói của chuyến đi mà Người được bảo hiểm mua từ một công ty du lịch hoặc
nếu không, thì sẽ phải bao gồm tối thiểu toàn bộ tiền vé của toàn bộ lịch trình
chuyến đi và toàn bộ chi phí chỗ ở theo toàn bộ lịch trình chuyến đi đó (từ Việt
Nam và trở về Việt Nam và tất cả lịch trình đi chuyển/ chỗ ở bao gồm trong
chuyến đi đó)
• Trường hợp nếu chủ thẻ không sử dụng Thẻ TCB để chi trả cho các chi phí
trên, nhưng sử dụng Thẻ TCB này để thanh toán cho các chi phí phát sinh ở
nước ngoài trong chuyến đi với số tiền tối thiểu là 11.000.000 VND (Mười một
triệu đồng) bao gồm nhưng không giới hạn: chi phí ăn ở, chi phí sinh hoạt, chi phí
mua sắm hàng hóa dịch vụ; kể từ thời điểm Chủ thẻ thanh toán đủ số tiền tối
thiểu 11.000.000 VND, thì việc di chuyển trên tất cả các phương tiện vận chuyển
công cộng có lịch trình cụ thể diễn ra sau đó trong chuyến đi sẽ được bảo hiểm.
 

Điều kiện để được bảo hiểm       

Tất cả các Chủ thẻ từ 18 tuổi đến 80 tuổi, đang sử dụng thẻ, và thẻ có hiệu lực
nằm trong thời hạn bảo hiểm
Vợ hoặc chồng, con phụ thuộc của Chủ thẻ là tất cả con hợp pháp có độ
có độ tuổi từ 01 đến: (i) đủ 18 tuổi hoặc (ii) đến đủ 23 tuổi nếu đang tham gia khóa học
dài hạn, chưa kết hôn và không có thu nhập.
Ghi chú: khóa học dài hạn được hiểu là khóa học toàn thời gian
 

Phạm vi bảo hiểm

Đơn bảo hiểm này bảo hiểm lên đến Số tiền bảo hiểm và trên cơ sở Quy tắc bảo hiểm đối với
Quyền lợi áp dụng cho thẻ TCB Visa Platinum & TCB Visa Signature
- Tai nạn cá nhân trong Chuyến đi
Mở rộng đối với các chuyến đi Nội địa và sử dụng thẻ thanh toán đặt chỗ ở trước
ít nhất 2 đêm.
“Chuyến đi Nội địa” là bất kỳ chuyến đi nào được thực hiện bởi Người được bảo
hiểm đang cư trú tại Việt Nam và đi du lịch trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam có
nơi đến trên 100 kilômét tính từ nơi xuất phát.
 

Thời hạn Hiệu lực Bảo hiểm của
mỗi Người được Bảo hiểm 

Là mười hai (12) tháng kể từ:
- Ngày bắt đầu Thời hạn bảo hiểm (29/05/2023) đối với các thẻ TCB đang có hiệu lực.
- Ngày phát hành đối với các thẻ phát hành mới trong Thời hạn bảo hiểm của Đơn bảo hiểm
Luôn với điều kiện tuân thủ theo điều kiện, điều khoản của Đơn bảo hiểm.
 

Thông tin chi tiết

 

Vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm và Giấy chứng nhận Bảo hiểm chung

 

 

Các câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp

Bảo hiểm Du lịch chủ thẻ là gì và tại sao lại cần thiết với tôi?

Bảo hiểm du lịch chủ thẻ là sản phẩm bảo hiểm được đính kèm tự động vào thẻ Visa Infinite như một quyền lợi bổ sung dành cho chủ thẻ Techcombank. Sản phẩm bảo hiểm được thiết kế nhằm mang lại sự an tâm cho các cá nhân hoặc gia đình trong những chuyến du lịch, công tác nước ngoài, cung cấp sự bảo vệ về tài chính trong các tình huống rủi ro không mong muốn

Thời hạn bảo hiểm tối đa cho một chuyến đi là bao lâu?

Thời hạn bảo hiểm cho mỗi chuyến đi bắt đầu từ ngày chuyến đi bắt đầu và sẽ có hiệu lực cho đến khi chuyến đi kết thúc, tối đa không quá 90 ngày/ chuyến đi.

Chương trình Bảo hiểm Du lịch chủ thẻ có thể dùng để xin Visa không?

Bảo hiểm Du lịch Chủ thẻ không được thiết kế để đáp ứng yêu cầu khi xin Visa. Anh chị vui lòng liên hệ với Đại sứ quán của mỗi quốc gia để biết được yêu cầu về bảo hiểm du lịch tại mỗi quốc gia.

Con của phụ thuộc của chủ thẻ bao gồm đối tượng nào?

Con của phụ thuộc của chủ thẻ là tất cả con hợp pháp có độ tuổi đến: (i) đủ 18 tuổi hoặc (ii) đến đủ 23 tuổi đang tham gia khóa học dài hạn (học tập toàn thời gian), chưa kết hôn và không có thu nhập.

Xem thêm

Bạn cần tư vấn?
Hãy đến chi nhánh gần nhất để được hỗ trợ