1. Đối tượng áp dụng:

- Khách hàng là chủ thẻ tín dụng Techcombank đang còn hiệu lực tại thời điểm diễn ra chương trình và nhận được thông báo của Techcombank
- Bao gồm các thẻ có đầu số: 422075, 422076, 403280, 483931, 457353, 510164

 

2. Thời gian áp dụng: Chia làm 2 đợt

- Đợt 1: Từ 18/3 – 18/5/2024
- Đợt 2: Từ 19/5 – 18/7/2024
 

3. Chi tiết ưu đãi

Đối tượng

Điều kiện

Số tiền hoàn/đợt

Số lượng hoàn/đợt

Chủ thẻ tín dụng Techcombank Visa Signature, Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum, Techcombank Visa Infinite Chi tiêu tối thiểu 1,5 triệu đồng/đợt 350.000 VND 750 khách hàng đầu tiên
Chủ thẻ tín dụng Techcombank Spark, Techcombank Style, Techcombank Everyday Chi tiêu tối thiểu 1 triệu đồng/đợt 250.000 VND 2600 khách hàng đầu tiên
Chủ thẻ tín dụng Techcombank Visa Classic, Techcombank Visa Gold, Techcombank Visa Platinum  Chi tiêu tối thiểu 500.000 VND/đợt 150.000 VND 2870 khách hàng đầu tiên cho đợt 1
2871 khách hàng đầu tiên cho đợt 2

 

4. Thời gian trả thưởng:

45 ngày làm việc tính từ ngày cuối cùng của chương trình (thời gian khuyến mại) không tính ngày nghỉ, ngày Lễ và Tết.

 

5. Lưu ý:

- Chương trình chỉ dành cho khách hàng nhận được thông báo của Techcombank
- Mỗi khách hàng được hưởng ưu đãi tối đa 1 lần trong cả chương trình
- Khách hàng đáp ứng các điều kiện hợp lệ được xét khuyến mại theo thứ tự ưu tiên sau:
(i) Đạt tổng giao dịch hợp lệ sớm hơn
(ii) Có tổng chi tiêu hợp lệ cao hơn
(iii) Có tổng số lượng giao dịch hợp lệ nhiều hơn
(iv) Techcombank sẽ là pháp nhân quyết định cuối cùng 

 

 

Xem chi tiết thể lệ chương trình "Ưu đãi hoàn tiền khi chi tiêu tại siêu thị bằng thẻ tín dụng Techcombank"

 

Nếu cần hỗ trợ thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ: