Nhằm giới thiệu tiện ích hỗ trợ khách hàng tối ưu nguồn tiền nhàn rỗi, từ ngày 01/04/2024, chương trình Thúc đẩy khách hàng mới gắn kết với tính năng “Sinh lời tự động” chính thức được triển khai.

 

Đối tượng hưởng khuyến mại:

  • Là các khách hàng mở mới lần đầu tài khoản thanh toán tại Techcombank; và
  • Đăng ký sử dụng tính năng “Sinh lời tự động” trên ngân hàng số Techcombank Mobile; và
  • Đáp ứng đầy đủ điều kiện của tính năng “Sinh lời tự động” trong trong vòng 15 ngày kể từ khi đăng ký sử dụng thành công. (*) 

 

Thể lệ chương trình:

Tặng khách hàng thỏa mãn các điều kiện ở mục 1

  • Ưu đãi 50% (tối đa 50,000 đồng) cho các giao dịch thanh toán hóa đơn điện, nước, Internet… trên Techcombank Mobile.
  • Chương trình áp dụng điều khoản điều kiện

 

Thời gian triển khai: 

  • Giai đoạn 1: từ 1/4/2024 đến hết 30/4/2024 
  • Giai đoạn 2: 10/05/2024 đến hết ngày 30/06/2024

 

(*) Tham khảo điều kiện về số dư trong ngăn sinh lời

Chương trình áp dụng điều kiện, điều khoản được nêu chi tiết:

 

Nếu cần hỗ trợ thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ: