Từ ngày 26/04/2024 đến hết 30/06/2024, Techcombank triển khai đồng thời 3 chương trình ưu đãi hấp dẫn giúp khách hàng tiết kiệm tối đa chi phí và tăng cường trải nghiệm thuận tiện khi giao dịch chuyển tiền quốc tế và mua bán ngoại tệ.

 

1. Chương trình ưu đãi tỷ giá “Chuyển tiền năm châu, chào hè rực rỡ”

- Đối tượng áp dụng: Khách hàng nhận tiền kiều hối và bán ngoại tệ tại Techcombank có giá trị giao dịch đạt ngưỡng tối thiểu.          
- Chi tiết ưu đãi:

  • Ưu đãi tỷ giá dành cho khách hàng nhận tiền kiểu hối từ nước ngoài và bán cho Techcombank

Khối lượng giao dịch tối thiểu          
(Đơn vị ngoại tệ)

Ưu đãi tỷ giá ngoại tệ (Đơn vị: Điểm)

Khách hàng Private

Khách hàng Priority

Khách hàng khác

10.000

USD: 30 điểm(*)          
Ngoại tệ khác: 50 điểm

USD: 30 điểm(*)        
Ngoại tệ khác: 50 điểm

USD: 30 điểm(*)          
Ngoại tệ khác: 50 điểm

20.000

USD: 40 điểm(*)            
Ngoại tệ khác: 60 điểm

USD: 40 điểm(*)            
Ngoại tệ khác: 60 điểm

50.000

USD: 50 điểm(*)            
Ngoại tệ khác: 80 điểm

Phí ghi có tài khoản

Miễn phí

1 điểm tương đương với 1 đơn vị tỷ giá niêm yết.

(*)  Mức ưu đãi tham khảo áp dụng theo quy định Techcombank từng thời kỳ, liên hệ chi nhánh/phòng giao dịch gần nhất để được tư vấn chi tiết.

Ví dụ:

  • Tỷ giá USD/VND = 23,500 thì 1 điểm tương ứng với 1 VNĐ, khách hàng Private khi giao dịch 200,000 USD sẽ bán được cho Techcombank với tỷ giá USD/VNĐ = (23,500+40) = 23,540. Khách hàng sẽ được hưởng 40 * 200,000 = 8,000,000 VNĐ.
  • Tỷ giá JPY/VND = 172.09 thì 1 điểm tương ứng với 0.01 VNĐ khách hàng Priority khi giao dịch 5,000,000 JPY sẽ bán được cho Techcombank với tỷ giá JPY/VNĐ = (172.09+0.30)=172.39. Khách hàng sẽ được hưởng 0.3 * 5,000,000= 1,500,000 VNĐ.

 

  • Ưu đãi tỷ giá dành cho khách hàng mua ngoại tệ từ Techcombank để chuyển đi nước ngoài

Khối lượng giao dịch tối thiểu          
(Đơn vị ngoại tệ)

Ưu đãi tỷ giá ngoại tệ (Đơn vị: Điểm)

Khách hàng Private

Khách hàng Priority

Khách hàng khác

10.000

USD: 50 điểm(*)       
Ngoại tệ khác: 20 điểm

USD: 50 điểm(*)      
Ngoại tệ khác: 20 điểm

USD: 50 điểm(*)      
Ngoại tệ khác: 20 điểm

20.000

USD: 60 điểm(*)         
Ngoại tệ khác: 30 điểm

USD: 60 điểm(*)     
Ngoại tệ khác: 30 điểm

50.000

USD: 80 điểm(*)         
Ngoại tệ khác: 50 điểm

Phí chuyển tiền

Miễn phí

- Miễn phí khi mua ngoại tệ từ 20.000 USD hoặc tương đương 
- 0.1% tối đa 250 USD khi mua ngoại tệ từ 10.000 USD hoặc tương đương cho các mục đích  du học, trợ cấp thân  nhân, định cư 
- 0.2% tối đa 500 USD cho các trường hợp còn lại
- Miễn phí khi mua ngoại tệ từ 20.000 USD hoặc từ số dư TKTT đã duy trì đủ 7 ngày    
- 0.1% tối đa 250 USD khi mua ngoại tệ từ 10.000 USD hoặc tương đương cho các mục đích du học, trợ cấp thân nhân, định cư    
- 0.2% tối đa 500 USD cho các trường hợp còn lại

1 điểm tương đương với 1 đơn vị tỷ giá niêm yết.

(*) Mức ưu đãi tham khảo áp dụng theo quy định Techcombank từng thời kỳ, liên hệ chi nhánh/phòng giao dịch gần nhất để được tư vấn chi tiết.

Ví dụ:

  • Tỷ giá EUR/VND = 26,000 thì 1 điểm tương ứng với 1 VNĐ, khách hàng Private khi giao dịch 500,000 EUR tại Techcombank sẽ mua được với tỷ giá EUR/VNĐ = (26,000-50) = 25,950. Khách hàng sẽ được hưởng 50*500,000 = 25,000,000 VNĐ
  • Tỷ giá JPY/VND = 172.09 thì 1 điểm tương ứng với 0.01 VNĐ khách hàng Priority khi giao dịch 5,000,000 JPY tại Techcombank sẽ mua được với tỷ giá JPY/VNĐ = (172.09-0.30) =171.79. Khách hàng sẽ được hưởng lợi 0.3*5,000,000 = 1,500,000 VNĐ 
Button-Dang-ky-nhan-tu-van-da214e5255.png

 

2. Chương trình ưu đãi cho chi tiêu giáo dục, nhận tiền về từ nước ngoài và chuyển thu nhập hợp pháp ra nước ngoài

- Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân có tài khoản thanh toán tại Techcombank.

- Chi tiết ưu đãi:

  • Tặng 01 e-voucher Got it mua vé máy bay trên website/ứng dụng Traveloka Mobile trị giá 1.300.000 VND cho giao dịch chuyển tiền từ tài khoản VNĐ ra nước ngoài  cho mục đích học tập, hoặc chuyển thu nhập hợp pháp từ tài khoản VNĐ ra nước ngoài, hoặc nhận tiền từ nước ngoài về tài khoản VNĐ, giá trị giao dịch từ 20.000 USD/lần. Áp dụng tối đa 67 suất ưu đãi/tháng và tổng 134 suất ưu đãi trong suốt thời gian diễn ra chương trình. 
  • Tặng 01 e-voucher Got it mua vé máy bay trên website/ứng dụng Traveloka Mobile trị giá 2.000.000 VND cho giao dịch chuyển tiền từ tài khoản VNĐ ra nước ngoài  cho mục đích học tập, hoặc chuyển thu nhập hợp pháp từ tài khoản VNĐ ra nước ngoài hoặc nhận tiền từ nước ngoài về tài khoản VNĐ, giá trị từ 50.000 USD/lần. Áp dụng tối đa 67 suất ưu đãi/tháng và tổng 134 suất ưu đãi trong suốt thời gian diễn ra chương trình.   
Button-Dang-ky-nhan-tu-van-da214e5255.png

 

3. Chương trình ưu đãi giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài hoặc nhận tiền từ nước ngoài lần đầu

- Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân có tài khoản thanh toán tại Techcombank không có giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền về từ nước ngoài. Giao dịch được thực hiện tại các chi nhánh hoặc phòng giao dịch của Techcombank trên địa bàn Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh. 
- Chi tiết ưu đãi:

  • Tặng tiền tương đương tiền phí dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài và phí rút tiền mặt ngoại tệ tối đa 900.000 VNĐ cho giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài từ tài khoản VNĐ, nhận tiền từ nước ngoài vào tài khoản VNĐ hoặc tài khoản ngoại tệ, giao dịch lần đầu, giá trị giao dịch từ 8.000 USD/lần hoặc tương đương.
  • Áp dụng tối đa 30 suất ưu đãi /tháng và tổng 60 suất ưu đãi trong suốt thời gian diễn ra chương trình. 
Button-Dang-ky-nhan-tu-van-da214e5255.png

 

Nếu cần hỗ trợ thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ: