Techcombank công bố lãi suất bình quân của các khoản vay mới giải ngân trong tháng 02-2024 đối với Khách Hàng Cá Nhân như sau:

 

Khách hàng cá nhân  
Lãi suất cho vay bình quân (*)

7,33%

Chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân (**)

4,33%

 

(*) Dữ liệu được tính toán dựa trên thống kê các giao dịch chiếu theo các chương trình cho vay hiện hành của ngân hàng
(**) Lãi suất huy động bình quân của Techcombank áp dụng đối với cả Khách Hàng Cá Nhân và Khách Hàng Doanh Nghiệp


Ghi chú: Xin quý khách lưu ý, trong trường hợp các thông tin và điều kiện về sản phẩm dịch vụ của Techcombank công bố trên website này khác với các thông tin và điều kiện được nêu trong các văn bản giấy tờ (hợp đồng, sổ tiết kiệm, bản đăng ký...) được xác nhận bằng dấu và chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của Techcombank với khách hàng, thì các văn bản đó là cơ sở pháp lý để xác định quyền và trách nhiệm của các bên.