Từ ngày 01/01/2024 cho đến khi có thông báo tiếp theo, Techcombank chính thức dừng chương trình “Hoàn tiền lên tới 2%” của thẻ thanh toán quốc tế cho tất cả các giao dịch chi tiêu cá nhân của Nhóm nhách hàng không thỏa mãn tiêu chí xét hạng và không là hội viên của Techcombank (nhóm khách hàng còn lại). Đối với các chi tiêu cá nhân của nhóm khách hàng hội viên của Techcombank vẫn giữ nguyên như chính sách hiện tại cụ thể như sau:

 

Điều kiện áp dụng

Nhóm khách hàng áp dụng

Chính sách hoàn tiền

Chính sách từ 31/12/2023 trở về trước

Chính sách mới áp dụng từ 01/01/2024

Mức hoàn tiền tối đa khi sử dụng thẻ thanh toán quốc tế Techcombank để phục vụ tiêu dùng cá nhân và gia đình Khách hàng là Hội viên Dịch vụ Techcombank Priority hoặc Techcombank Private (1) 1% 1%
Tỷ lệ hoàn tiền dựa trên tổng giá trị thanh toán sử dụng thẻ thanh toán quốc tế Techcombank trong một tháng Khách hàng là Hội viên Dịch vụ Techcombank Inspire (2) - Dưới 5.000.000 VND: 0%
- Từ 5.000.000 VND đến dưới 15.000.000 VND: 1% 
- Từ 15.000.000 VND đến dưới 35.000.000 VND: 1.5%
- Từ 35.000.000 VND trở lên: 2%
- Dưới 5.000.000 VND: 0%
- Từ 5.000.000 VND đến dưới 15.000.000 VND: 1% 
- Từ 15.000.000 VND đến dưới 35.000.000 VND: 1.5%
- Từ 35.000.000 VND trở lên: 2%
Tỷ lệ hoàn tiền dựa trên tổng giá trị thanh toán sử dụng thẻ thanh toán quốc tế Techcombank trong một tháng Các khách hàng còn lại (3) - Dưới 5.000.000 VND: 0%
- Từ 5.000.000 trở lên: 1%
THAY ĐỔI: Dừng áp dụng chính sách hoàn tiền
Với các giao dịch thực hiện qua nền tảng thanh toán Facebook, Google, Tiktok, Fartech… giá trị được tính vào tổng giá trị thanh toán mỗi đợt (để áp dụng tỷ lệ hoàn tiền theo nhóm (1), (2), (3) ) tối đa là Tất cả khách hàng 10.000.000 VND 10.000.000 VND

 

Xem chi tiết Thể lệ chương trình “Hoàn tiền lên tới 2%” dành cho thẻ thanh toán Techcombank áp dụng từ 01/01/2024

Xem thêm ưu đãi dành riêng cho Thẻ thanh toán Techcombank 

Thắc mắc về chính sách sản phẩm, vui lòng gửi mail về: taikhoancanhan@techcombank.com.vn 

 

 

Nếu cần hỗ trợ thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ: 

  • Hệ thống chi nhánh / phòng giao dịch của Techcombank trên toàn quốc
  • Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng (hotline 24/7): 1800 588822 (trong nước) hoặc 84-24-39446699 (quốc tế)