Tận hưởng lợi ích kép từ việc sẵn sàng hành trang tri thức con trẻ lẫn sự bảo vệ vững vàng cho gia đình, kết hợp cùng loạt ưu đãi đến từ Techcombank.


Khi tham gia chương trình, khách hàng sẽ được lựa chọn tham gia 1 trong 2 ưu đãi như sau*:

1. Ưu đãi hoàn tiền

- Thời gian áp dụng: Từ ngày 07/05/2024 đến ngày 31/07/2024

- Đối tượng áp dụng: Khách hàng hiện hữu của Techcombank thỏa mãn tất cả điều kiện sau

 • Có giao dịch thanh toán học phí tới Vinschool trong thời gian từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/07/2024 bằng tài khoản thanh toán hoặc thẻ tín dụng Techcombank
 • Tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được phát hành bởi công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife Việt Nam thông qua kênh phân phối của Techcombank

- Chi tiết ưu đãi:

 • Điều kiện áp dụng: Khách hàng có giao dịch thanh toán tiền học phí Vinschool qua Techcombank từ ngày 01/01/204 đến ngày 31/07/2024 và đồng thời tham gia bảo hiểm nhân thọ Manulife Việt Nam tại Techcombank trong thời gian triển khai chương trình
 • Giá trị ưu đãi: Khách hàng được nhận hoàn tiền trên tổng giá trị giao dịch thanh toán học phí và phí bảo hiểm tương ứng với tỉ lệ APE/học phí theo tỷ lệ như bảng dưới đây:

%APE/Học phí (X)

%Cashback/APE+Học phí

20%≤X<30%

3%

30%≤X<50%

5%

50%≤x<100%

10%

X>100%

15%

Lưu ý:

 • APE là phí bảo hiểm định kỳ quy năm, được khách hàng thanh toán theo định kì năm (12 tháng) của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và không bao gồm phí bảo hiểm đóng thêm
 • Học phí được xác định là tổng giá trị giao dịch thanh toán học phí mà Khách hàng đã thanh toán thông qua tài khoản thanh toán mở tại Techcombank hoặc bằng thẻ tín dụng Techcombank của khách hàng với số tiền tối thiếu 60 triệu đồng

 

- Thông tin chi tiết chương trình

 

2. Ưu đãi chuyển đổi trả góp và hoàn tiền

- Thời gian áp dụng: Từ ngày 07/05/2024 đến ngày 31/07/2024  
- Đối tượng áp dụng: Khách hàng hiện hữu của Techcombank thỏa mãn tất cả điều kiện sau

 • Có giao dịch thanh toán học phí tới Vinschool bằng thẻ tín dụng của Techcombank từ 01/05/2024 đến 31/07/2024 và đăng kí áp dụng/chuyển đổi tính năng trả góp bằng thẻ tín dụng Techcombank cho khoản học phí Vinschool trong 12 tháng
 • Dùng thẻ tín dụng Techcombank để thanh toán phí bảo hiểm nhân thọ của Manulife trong thời gian từ tháng 5/2024 đến tháng 7/2024, thông qua kênh phân phối của Techcombank với định kỳ đóng phí năm
 • Người đứng tên bên mua trên hợp đồng bảo hiểm là chủ sở hữu thẻ tín dụng Techcombank  
   

Chi tiết ưu đãi (bao gồm cả chương trình trả góp và ưu đãi hoàn tiền)

Ưu đãi trả góp

Lãi suất trả góp 0%, kỳ hạn 12 tháng Miễn phí chuyển đổi trả góp Áp dụng cho giao dịch thanh toán học phí Vinschool và thanh toán phí bảo hiểm

 

Ưu đãi hoàn tiền

%APE/Học phí (X)

%Cashback/APE+Học phí

50%≤X<70%

3%

70%≤X<100%

10%

X>100%

15%

Lưu ý:

 • APE là phí bảo hiểm định kỳ quy năm, được khách hàng thanh toán theo định kì năm (12 tháng) của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và không bao gồm phí bảo hiểm đóng thêm
 • Học phí được xác định là tổng giá trị giao dịch thanh toán học phí mà Khách hàng đã thanh toán thông qua tài khoản thanh toán mở tại Techcombank hoặc bằng thẻ tín dụng Techcombank của khách hàng với số tiền tối thiếu 60 triệu đồng

 

- Thông tin chi tiết chương trình

 

Nếu cần hỗ trợ thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ:

 

Hoặc vui lòng để lại thông tin để Techcombank liên hệ lại với Quý khách: