Trả góp 0% phí bảo hiểm

Trả góp 0% phí bảo hiểm suốt 12 tháng và Miễn phí chuyển đổi trả góp
với thẻ tín dụng Techcombank

chevron_left
chevron_right

Thông tin khách hàng

Họ và tên *

Số điện thoại *

Email

CMND/CCCD *


Chi nhánh tư vấn 

*Vui lòng xác nhận

An tâm bảo vệ gia đình và xóa tan nỗi lo về gánh nặng tài chính bằng 3 bước đơn giản

Thể lệ chương trình

Sản phẩm tham gia

Tất cả sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Manulife Việt Nam được phân phối qua Techcombank

Điều kiện áp dụng

Điều kiện áp dụng

- Phí bảo hiểm quy năm từ 25 triệu đồng trở lên với kênh chi nhánh và từ 12 triệu đồng trở lên với các kênh khác

- Đóng phí định kỳ 12 tháng

- Đăng kí áp dụng/chuyển đổi tính năng trả góp bằng thẻ tín dụng Techcombank 

Thời gian áp dụng

Thời gian áp dụng

Từ 01/01/2024 đến 31/03/2024

 

Xem chi tiết điều kiện, điều khoản chương trình áp dụng từ 1/1/2024 đến 31/03/2024