Hoàn tiền đến 20%

Phí bảo hiểm năm đầu tiên và 
không giới hạn số tiền được hoàn

chevron_left
chevron_right

Thông tin khách hàng 

Họ và tên *

Số điện thoại *

Email

CMND/CCCD *


Chi nhánh tư vấn

*Vui lòng xác nhận

Chi tiết tỷ lệ ưu đãi theo phân nhóm hội viên

Đối với Khách hàng là hội viên dịch vụ Ngân hàng ưu tiên Techcombank Priority, Techcombank Private và Khách hàng không là Hội viên dịch vụ Ngân hàng ưu tiên

<h3 style="font-size: 14.0px;">APE/HĐBH</h3>

APE/HĐBH

25 triệu = <APE< 50 triệu

50triệu = <APE<100triệu

100triệu =< APE < 200 triệu

200triệu =<APE<300triệu

>=300triệu

PRIVATE

5%

10%

12%

16%

20%

PRIORITY

5%

8%

10%

14%

18%

INSPIRE

5%

6%

8%

12%

16%

NON MEMBER

5%

5%

8%

8%

8%

Thể lệ chương trình

 

Sản phẩm tham gia

Tất cả sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Manulife Việt Nam được phân phối qua Techcombank (ngoại trừ sản phẩm: Cancer360, TROP, Fundlife, Credit Life)

 

Điều kiện áp dụng

Đóng phí định kỳ 12 tháng

Thời gian áp dụng

Từ ngày 09/05/2023 đến hết ngày 31/05/2023