Tự Tin Vững Bước 2.0

Giải pháp bảo vệ dài hạn trước rủi ro tử vong,
tai nạn và bệnh ung thư

Đăng ký tư vấn arrow_forward
chevron_left
chevron_right

Tổng quan quyền lợi

Hạng mục Mô tả quyền lợi bảo hiểm Giá trị bảo vệ

Quyền lợi bảo vệ

Quyền lợi bảo hiểm tử vong

100% số tiền bảo hiểm
  Quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn Lên đến 300% số tiền bảo hiểm
(sẽ kết thúc vào cuối năm hợp đồng thứ 20)
 

Quyền lợi bảo hiểm ung thư nghiêm trọng
(Chỉ áp dụng cho Kế hoạch bảo hiểm nâng cao)

100% số tiền bảo hiểm
(sẽ kết thúc vào cuối năm hợp đồng thứ 20)
 

Gia tăng quyền lợi chăm sóc sức khỏe ưu việt khi đính kèm các sản phẩm bổ trợ như:
- Bảo hiểm Sống Khỏe Mỗi Ngày chi trả chi phí khám, chữa bệnh thực tế với hạn mức cao
- Bảo hiểm Trợ Cấp Y Tế hỗ trợ chi phí nằm viện theo số ngày nằm viện thực tế

Tuỳ chọn sản phẩm bổ trợ theo yêu cầu

Quyền lợi hoàn phí

Năm hợp đồng được hoàn phí tối đa

Năm thứ 20
 

Mức hoàn phí tối đa: Gói bảo hiểm cơ bản

110%
  Mức hoàn phí tối đa: Gói bảo hiểm nâng cao 88%

Miễn thẩm định hợp đồng tiếp theo

Miễn thẩm định cho quyền lợi bảo hiểm tử vong khi tham gia hợp đồng bảo hiểm mới trong vòng 60 ngày sau ngày kỷ niệm năm hợp đồng thứ 20

 

Những điều bạn nên biết

Tải thông tin sản phẩm

Chúng tôi hiểu rằng việc hiểu chi tiết thông tin sản phẩm trước khi ra quyết định tham gia là rất quan trọng.
Vì vậy, Techcombank cung cấp sẵn Tài liệu giới thiệu sản phẩm và Quy tắc & Điều khoản dễ đọc, dễ hiểu và sẵn sàng giải đáp các câu hỏi của Qúy khách.

Lưu ý: Đây là sản phẩm bảo hiểm tử kỳ của Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) (sau đây gọi tắt là - "Manulife"), được phân phối bởi Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), một đại lý tổ chức phân phối các sản phẩm bảo hiểm của Manulife. Đây không phải là sản phẩm của ngân hàng. Việc khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm là hoàn toàn tự nguyên và không phải là điều kiện bắt buộc để được thực hiện các hoạt động, hay hưởng một dịch vụ tài chính nào khác của Techcombank.