Từ 00:00 ngày 01/06/2024 đến 24:00 ngày 30/06/2024, Techcombank thực hiện rà soát các tài khoản ngân hàng điện tử hiện đang hoạt động.

 

Các tài khoản ngân hàng điện tử không đáp ứng yêu cầu sẽ nhận được thông báo qua ứng dụng Techcombank Mobile.

 

Sau thời gian trên, Techcombank sẽ thực hiện khóa các tài khoản ngân hàng điện tử không đáp ứng yêu cầu.

 

Trong trường hợp cần hỗ trợ, Quý khách vui lòng liên hệ:

 

Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Techcombank trong hành trình vượt trội hơn mỗi ngày.