1. Đối tượng áp dụng:

- Khách hàng cá nhân có số dư tiền gửi tiết kiệm và/hoặc tiền gửi có kỳ hạn tăng thêm từ 50 triệu VND trở lên trong tháng

 

2. Thời gian áp dụng:

- Từ ngày 21/05/2024 đến khi có quyết định khác thay thế

 

3. Thông tin ưu đãi:

  • Cộng thêm lãi suất đến 0,5%/năm cho khách hàng có số dư tiền gửi tiết kiệm và/hoặc tiền gửi có kỳ hạn tăng thêm từ 50 triệu VND trở lên trong tháng
  • Kỳ hạn áp dụng: 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng
  • Sản phẩm áp dụng: Tiết kiệm Phát lộc, Tiền gửi Phát lộc Online, Tiền gửi Rút gốc linh hoạt.
  • Loại tiền gửi: VND

- Xem chi tiết Điều khoản & điều kiện

 

 

Cách xác định số dư tiền gửi tăng thêm:

Số dư tiền gửi tăng thêm = Số dư tại ngày cuối tháng T – Số dư tại ngày cuối tháng T-1

Trong đó:

  • Số dư tiền gửi là số dư của tất cả các khoản tiền gửi tiết kiệm, Tiền gửi có kỳ hạn (không bao gồm Chứng chỉ tiền gửi) của khách hàng gửi tại Techcombank kỳ hạn từ 1 tháng trở lên bằng loại tiền VND
  • Ngày cuối tháng T là ngày cuối cùng của tháng xác định số dư tiền gửi tăng thêm
  • Ngày cuối tháng T-1 là ngày cuối cùng của tháng liền kề trước tháng T
  • Riêng tại kỳ tháng 5/2024, ngày cuối tháng T được xác định là ngày 31/05/2024, ngày cuối tháng T-1 được xác định là ngày 20/05/2024.

 

Cách xác định lãi suất cộng thêm:

Lãi suất cộng thêm (%/năm)

=

0,5%/năm x Số dư tiền gửi tăng thêm

Tổng số dư các khoản tiền gửi mở mới và/hoặc quay vòng trong tháng

 

 

 

Nếu cần hỗ trợ thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ: