Tài khoản thấu chi MyCash là sản phẩm vay thấu chi linh hoạt với lãi suất hấp dẫn nhất trên thị trường từ 16-25%/năm. Bên cạnh lãi suất thấp, Tài khoản thấu chi MyCash còn mang đến ưu điểm vượt trội so với các sản phẩm tín dụng khác trên thị trường với cách tính lãi suất linh hoạt và đơn giản, không có phí ẩn hay lãi chồng. Khách hàng chỉ cần trả lãi cho những khoản mình đã chi tiêu, sử dụng đến đâu thanh toán đến đấy.

 

CÁCH TÍNH LÃI SUẤT

Lãi suất của Tài khoản thấu chi MyCash được tính theo ngày trên tổng số tiền chi tiêu thực tế và thời gian phát sinh dư nợ thực tế (từ ngày phát sinh giao dịch đến hết ngày liền kề trước ngày Quý Khách thanh toán). Số tiền lãi được tính theo ngày và được cộng dồn vào cuối ngày tuy nhiên chỉ được thể hiện tại Ngày thông báo nợ.
Lãi ngày = Dư nợ cuối ngày x Lãi suất : 365
                                          

Hàng tháng vào Ngày thông báo nợ Techcombank sẽ gửi thông báo nợ cho Khách hàng nhằm liệt kê các giao dịch được phát sinh trong chu kỳ nợ nhằm giúp Khách hàng dễ dàng tra soát lại các khoản chi tiêu đã ứng hoặc hoàn trả.
 

Minh họa dưới đây sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết cho cách tính lãi
Giả sử lãi suất năm của bạn là 18%

  Ngày giao dịch 1 Ngày thông báo nợ Ngày giao dịch 2 Ngày đến hạn thanh toán
Thời gian

28/7

06/8

08/8

10/8

Dư nợ cuối kỳ  

1.004.932

   
Số tiền ứng

1.000.000

0

500.000

0

Số tiền ứng cuối ngày

1.000.000

1.000.000

1.500.000

1.500.000

Lãi suất sẽ được tính dựa trên số tiền ứng cuối ngày trên cơ sở tính lãi hàng ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch. Lãi
suất sẽ được cộng dồn và chốt tại thể hiện tại thông báo nợ ở mỗi chu kỳ nợ.

 1.  Ngày 28/07: Quý khách ứng 1.000.000 VND, nếu Quý khách không ứng thêm hoặc hoàn trả trong ngày, lãi sẽ được tính dựa trên số tiền ứng cuối ngày là 1.000.000 VND từ ngày 28/07 cho đến ngày liền kề trước ngày có sự thay đổi số tiền ứng cuối ngày (khi Quý khách ứng thêm tiền hoặc hoàn trả).
 2. Ngày 06/08: Đây là ngày thông báo nợ Quý khách đã chọn đồng thời là ngày cuối của chu kỳ nợ. Do Quý khách đã ứng 1,000,000 VND trong 10 ngày kể từ ngày 28/07, không ứng thêm và chưa hoàn trả, nghĩa vụ thanh toán của chu kỳ này như sau:
  • Tổng tiền lãi: ( 1.000.000 x 10 x 18%)/365 = 4.932 VND
  • Tổng tiền gốc đã ứng: 1.000.000 VND
  • Tổng tiền phí: 0 VND
  • Số dư cuối kỳ: 1.004.932 VND
  • Dư nợ đến hạn: 1.004.932 x 5% = 50.247 VND trong đó bao gồm 4.932 VND lãi đến hạn và 45.315 VND gốc đến hạn.
 3. Ngày 08/08: Quý Khách ứng thêm 500.000 VND, số tiền ứng cuối ngày 08/08 của Quý Khách là 1.500.000 VND. Từ 08/08, Quý khách sẽ trả lãi cho 1.500.000 VND
 4. Ngày 10/08: Đây là ngày cuối cùng Quý khách sẽ cần thanh toán toàn bộ dư nợ đến hạn, nếu không số tiền còn lại của dư nợ đến hạn sẽ bị chuyển nợ quá hạn và chịu các mức lãi phạt. Lãi phạt, xác định trên dư nợ chuyển quá hạn và số ngày quá hạn, được tính hàng ngày và cộng dồn và thông báo trên ứng dụng Techcombank Mobile. Với ví dụ trên, nếu Quý khách không thanh toán bất kỳ khoản dư nợ đến hạn nào, các mức lãi phạt trong chu kỳ này như sau:
  • Lãi suất chậm trả: 10%/năm trên khoản dư nợ lãi chuyển quá hạn tương ứng 4.932 VND và số ngày quá hạn.
  • Lãi suất quá hạn: 100% lãi trong hạn trên khoản dư nợ gốc chuyển quá hạn tương ứng 45.315 VND và số ngày quá hạn.

Quý Khách lưu ý, đến chu kỳ nợ tiếp theo, hệ thống sẽ tiếp tục tính toán số dư cuối kỳ, dư nợ đến hạn và số tiền chuyển nợ quá hạn nếu Quý khách tiếp tục không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán. Trong trường hợp quá hạn 2 chu kỳ liên tiếp, toàn bộ số dư sẽ bị chuyển thành dư nợ đến hạn, Techcombank tiến hành đóng tài khoản và tiến hành các thủ tục thu hồi nợ. Xem thêm các mốc thời gian cần lưu ý dưới đây.

 

CÁC PHƯƠNG ÁN THANH TOÁN

Khách hàng có thể lựa chọn một trong những cách thanh toán tùy theo nhu cầu sau đây:

 

Cách thanh toán thứ nhất (1): Dư nợ đến hạn trong mỗi chu kỳ nợ Quý khách cần thanh toán muộn nhất vào Ngày đến hạn thanh toán. Với cách này, Quý Khách chỉ cần thanh toán 5% số dư cuối kỳ (trừ một số trường hợp được nêu ở dưới đây) để duy trì hạn mức với mức lãi suất thấp. Sau Ngày đến hạn thanh toán, nếu Quý khách không thanh toán đủ dư nợ đến hạn, số tiền còn lại của dư nợ đến hạn sẽ bị chuyển nợ quá hạn và bắt đầu tính lãi phạt.
Trong trường hợp Khách hàng có dư nợ quá hạn, dư nợ đến hạn sẽ bao gồm khoản thanh toán quá hạn tính đến thời điểm Khách hàng thanh toán.

 

Cách thanh toán thứ (2): Số dư cuối kỳ trong mỗi chu kỳ nợ vào hoặc trước Ngày đến hạn thanh toán. Với cách
này, Quý Khách chỉ bị tính lãi cho những chi tiêu phát sinh sau ngày thông báo nợ. Trong trường hợp Khách hàng
có dư nợ quá hạn, dư nợ cuối kỳ sẽ bao gồm khoản thanh toán quá hạn tính đến thời điểm Khách hàng thanh
toán.

Cách thanh toán thứ (3): Toàn bộ dư nợ tại thời điểm lựa chọn thanh toán. Với cách này, sau khi thanh toán Quý Khách sẽ không bị tiếp tục tính lãi. Nếu Quý Khách thanh toán toàn bộ Dư nợ sau Ngày thông báo nợ Quý Khách vẫn phải thanh toán số tiền lãi tính đến ngày Khách hàng thanh toán tại chu kỳ nợ tiếp theo. Trong trường hợp Khách hàng có dư nợ quá hạn, toàn bộ dư nợ sẽ bao gồm số tiền chuyển quá hạn tính đến thời điểm Khách hàng thanh toán.

 

Cách thanh toán thứ (4): Số tiền khác. Trong trường hợp Khách hàng thanh toán số tiền lớn hơn dư nợ đến hạn nhưng nhỏ hơn Số dư cuối kỳ, số tiền còn lại sau khi hoàn trả Dư nợ đến hạn sẽ được dùng để tiếp tục thanh toán dư nợ gốc Quý Khách đã ứng và kể từ thời điểm này, Quý Khách chỉ phải trả lãi cho khoản dư nợ gốc đã ứng sau khi cấn trừ. Với cách này, Quý Khách có thể linh hoạt lựa chọn số tiền hoàn trả phù hợp với khả năng tài chính mà vẫn giảm thiểu tiền lãi.

 

Dư nợ đến hạn được tính dựa trên Số dư cuối kỳ chi tiết như dưới đây:

 • Trường hợp 1: Nếu Số dư cuối kỳ có giá trị dưới 100.000 VND, dư nợ đến hạn sẽ bằng Số dư cuối kỳ
 • Trường hợp 2: Nếu Số dư cuối kỳ có giá trị trên 100.000 VND, dư nợ đến hạn sẽ bằng 5% của Số dư cuối kỳ. Thứ tự hoàn trả lần lượt là: (i) toàn bộ phí, (ii) toàn bộ lãi, (iii) số dư nợ gốc sau còn lại sau khi cấn trừ toàn bộ phí và lãi.

CÁC MỐC THỜI GIAN CẦN LƯU Ý

 • Ngay sau ngày đến hạn thanh toán: Số tiền còn lại của mức dư nợ đến hạn sẽ bị chuyển quá hạn. Techcombank sẽ áp dụng lãi quá hạn (100% lãi trong hạn) trên số dư gốc chuyển quá hạn và lãi chậm trả (10%/năm) trên số dư lãi chuyển quá hạn.
 • Nếu quá hạn hơn 10 ngày: Techcombank tiến hành khóa chức năng ứng tiền. Để tiếp tục sử dụng được hạn mức còn lại để ứng tiền, Quý Khách cần phải hoàn trả toàn bộ dư nợ chuyển quá hạn.
 • Nếu quá hạn hơn 60 ngày: Techcombank tiến hành khóa vĩnh viễn tài khoản, và dừng cung cấp hạn mức, áp dụng lãi suất quá hạn (150% lãi suất trong hạn) đồng thời tiến hành các thủ tục thu hồi nợ theo đúng điều khoản, điều kiện. Điều này sẽ khiến Quý khách bị chuyển nhóm nợ cao hơn và ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận mọi sản phẩm tín dụng khác của các tổ chức tín dụng trong tương lai. Quý Khách vẫn có thể sử dụng chức năng chủ động thanh toán trên ứng dụng Techcombank Mobile để hoàn trả khoản nợ.