1. Đối tượng áp dụng:

- Khách hàng là chủ thẻ tín dụng Techcombank đang còn hiệu lực tại thời điểm diễn ra chương trình và nhận được thông báo của Techcombank
- Bao gồm các thẻ có đầu số: 422075, 422076, 403280, 483931, 457353, 510164

 

2. Thời gian áp dụng: Chia làm 4 đợt

- Đợt 1: Từ 15/3 – 15/4/2024
- Đợt 2: Từ 16/4 – 15/5/2024
- Đợt 3: Từ 16/5 – 15/6/2024
- Đợt 4: Từ 16/6 – 15/7/2024
 

3. Chi tiết ưu đãi

Điều kiện

Số tiền hoàn/đợt

Số lượng hoàn/đợt

Chi tiêu tối thiểu 25 triệu đồng/đợt 700.000 VND 125 khách hàng đầu tiên
Chi tiêu tối thiểu 15 triệu đồng/đợt 500.000 VND 175 khách hàng đầu tiên
Chi tiêu tối thiểu 10 triệu đồng/đợt 400.000 VND 250 khách hàng đầu tiên
Chi tiêu tối thiểu 6 triệu đồng/đợt 300.000 VND 375 khách hàng đầu tiên
Chi tiêu tối thiểu 3 triệu đồng/đợt 200.000 VND 490 khách hàng đầu tiên cho đợt 1,2,3
480 khách hàng đầu tiên cho đợt 4

 

4. Thời gian trả thưởng:

45 ngày làm việc tính từ ngày cuối cùng của chương trình (thời gian khuyến mại) không tính ngày nghỉ, ngày Lễ và Tết.

 

5. Lưu ý:

- Chương trình chỉ dành cho khách hàng nhận được thông báo của Techcombank
- Trường hợp Khách hàng sở hữu nhiều thẻ tín dụng Techcombank (bao gồm cả thẻ chính và thẻ phụ), giá trị các giao dịch thanh toán của tất cả các loại thẻ được cộng gộp lại để xét thưởng

 

 

Xem chi tiết thể lệ chương trình “Chạm mốc chi tiêu - Nhận siêu hoàn tiền”

 

Nếu cần hỗ trợ thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ: