TechCare Easy

Quyền lợi trợ cấp viện phí đến 1 triệu VND mỗi ngày

Tìm hiểu ngay arrow_forward
chevron_left
chevron_right

Nhẹ gánh tài chính khi nằm viện

Trợ cấp lên đến 1 triệu đồng 1 ngày

  • Trợ cấp viện phí 500 nghìn đồng/ngày
  • Trợ cấp 1 triệu đồng/ngày khi điều trị tại khoa chăm sóc đặc biệt
  • Chi trả đến 365 ngày nằm viện

Chi phí thấp, quyền lợi cao

  • Tham gia chỉ từ 2 nghìn đồng mỗi ngày
  • Linh hoạt lựa chọn kỳ đóng phí theo năm hoặc theo tháng
  • Không tăng phí trong suốt 3 năm khi gia hạn hợp đồng liên tục

Tham gia trực tuyến dễ dàng

  • Đăng ký thuận tiện trên Techcombank Mobile
  • Không cần khám sức khỏe trước
  • Nhận ngay hợp đồng bảo hiểm số và yêu cầu bồi thường nhanh chóng

Tổng quan quyền lợi

Trợ cấp viện phí mỗi ngày

Trợ cấp viện phí mỗi ngày tại khoa chăm sóc đặc biệt

Quyền lợi bảo vệ trước rủi ro thương tật và tử vong

GÓI TIÊU CHUẨN    

500 nghìn đồng

1 triệu đồng

50 triệu đồng

GÓI NÂNG CAO

500 nghìn đồng

1 triệu đồng

200 triệu đồng

Hoàn phí 200K khi đăng ký sớm

Dành cho 500 khách hàng đầu tiên mua mỗi tháng. Áp dụng đến hết ngày 30/09/2024.

Tham gia bảo hiểm ngay hôm nay

Quy trình bồi thường trực tuyến