Thông tin chương trình
 
 • Thời gian: Từ 12/01/2022 đến hết 31/03/2022.
 • Đối tượng áp dụng: Khách hàng thực hiện thanh toán bằng Thẻ ghi nợ Techcombank Visa Doanh nghiệp.

 

Chi tiết ưu đãi
 • Tỷ lệ hoàn tiền: 1% tổng số tiền chi tiêu của mỗi Đợt thanh toán. (*)
 • Giá trị hoàn tiền tối đa: 2 triệu đồng/đợt/Tài khoản thanh toán kết nối với Thẻ ghi nợ KHDN.

(*)Tổng số tiền chi tiêu được ghi nhận trên hệ thống Techcombank trong mỗi Đợt thanh toán được xác định từ ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của mỗi tháng, không phụ thuộc vào kỳ sao kê của Khách hàng. 

Điều kiện nhận ưu đãi

Tài khoản thanh toán kết nối với Thẻ ghi nợ KHDN được xét hoàn tiền vẫn trong trạng thái hoạt động tại thời điểm hoàn tiền; và 

Phát sinh giao dịch thanh toán bằng Thẻ ghi nợ KHDN trong thời gian từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/03/2022. 
Giao dịch được hoàn tiền (“Giao dịch hợp lệ”) là những giao dịch hợp pháp thỏa mãn điều kiện:  

 • Là giao dịch sử dụng Thẻ ghi nợ KHDN để mua sắm hàng hóa, dịch vụ phục vụ tiêu dùng của KHDN; và  
 • Là giao dịch sử dụng Thẻ ghi nợ KHDN để thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ qua các thiết bị chấp nhận thẻ, qua các phương thức điện tử (bao gồm nhưng không giới hạn Internet, Mail Order/ Phone Order) được ghi nhận là thành công trên hệ thống thẻ của Techcombank và/ hoặc của TCTQT Visa; cụ thể: 
  • Giao dịch thanh toán được hệ thống thẻ Techcombank ghi nhận là thành công.   
  • Giao dịch thanh toán không được hệ thống thẻ Techcombank ghi nhận nhưng giao dịch được Tổ chức thẻ thanh quyết toán với Techcombank và Techcombank đã hạch toán ghi Nợ tài khoản chủ thẻ thành công.  
  • Giao dịch thanh toán được hệ thống Techcombank ghi nhận là thành công nhưng số tiền ít hơn số tiền Tổ chức thẻ thanh quyết toán với Techcombank và Techcombank đã hạch toán ghi Nợ bổ sung tài khoản chủ thẻ thành công.   

Chương trình áp dụng theo điều kiện, điều khoản của Techcombank, chi tiết tham khảo Tại đây