1. Nội dung chương trình: Tặng 250K vào tài khoản mở mới khi phát sinh giao dịch hợp lệ.   

2. Thời gian: 

  • Đợt 07/09/2022 đến hết ngày 07/10/2022
  • Đợt 08/10/2022 đến hết ngày 11/10/2022
  • Đợt 12/10/2022 đến hết ngày 12/11/2022
  • Đợt 13/11/2022 đến hết ngày 15/11/2022
  • Đợt 16/11/2022 đến hết ngày 31/12/2022


3. Khách hàng hưởng khuyến mãi:   
Khách hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

  • Mở mới lần đầu tài khoản thanh toán tại Techcombank thành công thông qua phương thức điện tử bằng cách truy cập đường dẫn trên các trang mạng/ứng dụng của MoMo, ShopeePay, Grab, Lazada, ShopeeFood, Traveloka, Be Group, CGV, Lemonde Steak, VNPT ePay. Việc mở mới cần được thực hiện trong thời gian khuyến mại.
  • Phát sinh các giao dịch hợp lệ như bên dưới:
  • Giai đoạn 1: Các giao dịch hợp lệ có tổng giá trị đạt tối thiểu 200.000VND trong vòng 10 ngày đầu tiên kể từ ngày mở tài khoản thành công trong thời gian khuyến mại;
  • Giai đoạn 2: Các giao dịch hợp lệ có tổng giá trị đạt tối thiểu 300.000VND từ ngày thứ 11 đến hết ngày thứ 30 kể từ ngày mở tài khoản thành công trong thời gian khuyến mại

4. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng):
 
Giai đoạn Ưu đãi Giá trị ưu đãi Các đợt Số lượng ưu đãi (lượt) Tổng giá trị ưu đãi (VND)
10 ngày đầu tiên kể từ ngày mở tài khoản Hoàn tiền vào tài khoản thanh toán Techcombank 100.000 VND Từ 00h00 ngày 06/08/2022 đến hết 23h59 ngày 06/09/2022 6.000 600.000.000
Ngày thứ 11 đến hết ngày thứ 30 kể từ ngày mở tài khoản thành công 150.000 VND 6.000 900.000.000
  TỔNG 12.000 1.500.000.000


 

Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (toàn quốc): 1.500.000.000 VND  (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm triệu đồng chẵn)   

5. Điều khoản & điều kiện:


6. Các ưu đãi khác với đối tác