Mọi bậc phụ huynh đều mong muốn một tương lai thành đạt cho con em mình. Đến với sản phẩm Cho vay Du học và Chứng minh năng lực tài chính của Techcombank, các bậc phụ huynh và du học sinh sẽ được hỗ trợ từ bước chuẩn bị đến khi hoàn thành chương trình du học.

Khi chuẩn bị, khách hàng được hỗ trợ:
- Chứng minh năng lực tài chính để hoàn thiện hồ sơ đi du học
- Cung cấp nguồn tài chính để chi trả chi phí phát sinh trong quá trình du học

Trong quá trình học tập, các du học sinh sẽ được:
- Nhận trực tiếp vào thực tập tại Techcombank

Các du học sinh còn được ưu tiên:
- Trở thành Quản trị viên tập sự của Techcombank
- Trở thành nhân viên chính thức của Techcombank

Tất cả khách hàng sử dụng sản phẩm Cho vay Du học và Chứng minh năng lực tài chính của chúng tôi từ năm 2011 và mọi khách hàng đăng ký mới đều được hưởng lợi từ chính sách của Techcombank.

Để nhận ưu đãi từ chương trình xin vui lòng:
Gửi CV tới hòm thư: tindungcanhan@techcombank.com.vn 
Với tiêu đề thư: Internship-StudyLoan