Nhằm đảm bảo tuân thủ theo Thông tư số TT49/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN)  về tiền gửi có kỳ hạn, Techcombank xin thông báo đến Quý Khách hàng về việc áp dụng tự động kiểm soát giao dịch tiền gửi có kỳ hạn đối với cá nhân nước ngoài như sau: 

1. Khách hàng áp dụng: Khách hàng cá nhân là người nước ngoài cư trú/không cư trú tại Việt Nam. 

 

2. Sản phẩm áp dụng:  

 • Tiền gửi Phát Lộc online 
 • Tiền gửi rút gốc linh hoạt 
 • Tiền gửi Tích lũy Như Ý 
 • Tiền gửi online  

3. Các kênh giao dịch ảnh hưởng 
 

 • Quầy giao dịch của Techcombank  
 • Các giao dịch trên ứng dụng Techcombank Mobile 
 • Các giao dịch qua ngân hàng số 
   

4. Thời gian triển khai: từ ngày 14/05/2023. 

 

5. Cơ chế kiểm soát:  

 

    5.1. Đối với mở mới tiền gửi có kỳ hạn: 

 • Đối tượng khách hàng nước ngoài được mở tiền gửi có kỳ hạn: cá nhân nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam từ 06 tháng trở lên; 
 • Kỳ hạn gửi dành cho khách hàng nước ngoài: không dài hơn thời hạn cư trú còn lại của khách hàng căn cứ trên thời hạn hiệu lực của các giấy tờ chứng minh cư trú theo quy định của NHNN mà khách hàng đã đăng ký với Techcombank 
  Khách hàng không đủ điều kiện  hoặc mở mới kỳ hạn dài hơn thời hạn cư trú còn lại sẽ không thực hiện được giao dịch mở mới tiền gửi có kỳ hạn tại Techcombank. 

 

   5.2. Đối với việc kéo dài thời hạn gửi tiền: 

Các hợp đồng đăng ký tự động kéo dài thời hạn gửi tiền khi đến hạn được xử lý như sau: 

 • Techcombank sẽ tự động tất toán khoản tiền gửi trong các trường hợp: 
  • Tại thời điểm đáo hạn hợp đồng, khách hàng không còn thuộc đối tượng được gửi tiền theo quy định của NHNN  
  • Tại thời điểm đáo hạn hợp đồng, thời hạn cư trú còn lại của khách hàng nhỏ hơn kỳ hạn gửi (và nhỏ hơn 31 ngày). 
    
 • Techcombank sẽ tự động quay vòng khoản tiền gửi của khách hàng sang kỳ hạn 1 tháng trong trường hợp đến ngày đáo hạn hợp đồng, khách hàng vẫn đủ điều kiện gửi tiền có kỳ hạn nhưng thời hạn cư trú còn lại của khách hàng nhỏ hơn kỳ hạn hợp đồng tiền gửi (và lớn hơn hoặc bằng 31 ngày). 
 • Riêng đối với Tài lộc Như Ý, trong trường hợp này hợp đồng của khách hàng sẽ được tự động tất toán.  

 

Các trường hợp còn lại hệ thống vẫn xử lý tái tục quay vòng tự động các khoản tiền gửi theo đăng ký ban đầu của quý khách 

Các điều kiện trên được áp dụng cho cả hợp đồng mới và hợp đồng hiện hữu. Đối với các hợp đồng hiện hữu, Thông báo này là một phần không thể tách rời của Điều khoản và Điều kiện mà khách hàng đã ký với TCB tại thời điểm mở hợp đồng. 
 

Nếu cần hỗ trợ thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ:

 • Hệ thống Chi nhánh / Phòng Giao dịch của Techcombank trên toàn quốc
 • Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng (hotline 24/7): 1800 588822 (trong nước) hoặc 84-24-39446699 (quốc tế)
 • Email: call_center@techcombank.com.vn