• Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT - NHNN ngày 09/09/2013, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 01/2022 TT - NHNN ngày 28/01/2022 (sau đây gọi chung là Thông tư số 21) của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;
  • Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
  • Căn cứ Quy định số 020/2020/QĐ1 ngày 02/07/2020 của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam quy định về quản lý tổ chức, hoạt động của Văn phòng đại diện, Đơn vị sự nghiệp, Chi nhánh, Phòng giao dịch của Techcombank;
  • Căn cứ văn bản 2335/HCM – TTr3 ngày 19/08/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh về việc chấp thuận thay đổi địa điểm phòng giao dịch Cityland của Techcombank.


NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)
Trân trọng thông báo thay đổi địa điểm như sau:

 

Thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Cityland trực thuộc Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung như sau:

  • Địa điểm cũ: Một phần diện tích mặt bằng số 0.08, Chung cư CH3, đường số 8, khu dân cư Cityland, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Địa điểm mới: Một phần tầng trệt ngôi nhà số 29, đường số 3, khu dân cư Cityland, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 9 năm 2022.

Ban điều hành, Ban Giám đốc Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung, Phòng giao dịch Cityland và các Khối, Vùng, Đơn vị và cá nhân có liên quan trong toàn hệ thống Techcombank chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG TẠI ĐỊA ĐIỂM MỚI!