Từ ngày 21/12/2013, Techcombank sẽ điều chỉnh lãi suất của Thẻ tín dụng TechcombankVisa (Credit) (hạng Chuẩn và Vàng).

Từ ngày 29/12/2013, Techcombank sẽ điều chỉnh phí thường niên Thẻ thanh toán nội địa của Techcombank và Thẻ thanh toán Quốc tế Techcombank Visa (Debit) hạng Chuẩn, phí rút tiền của Thẻ thanh toán Quốc tế Tecchombank Visa (Debit) tại ATM của các Ngân hàng khác

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng xem tại đây