Với chủ đề “Việt Nam trên con đường hội nhập và phát triển bền vững”, Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 4 diễn ra từ ngày 26 – 28/11/2012 tại Hà Nội. Được tổ chức định kỳ 4 năm 1 lần và là diễn đàn khoa học lớn, có uy tín, quy tụ các nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới về Việt Nam, Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 4 đã thu hút gần 1.000 nhà khoa học đến từ 36 quốc gia và vùng lãnh thổ tới dự.

Techcombank tham gia tài trợ tổ chức Hội thảo là một hoạt động thiết thực và có ý nghĩa bởi đã góp phần đẩy mạnh hội nhập quốc tế về khoa học xã hội và nhân văn nói riêng và thực hiện nội dung quan trọng trong chiến lược hội nhập quốc tế của Việt Nam nói chung.

Hội thảo tập trung thảo luận tất cả các lĩnh vực liên quan đến hội nhập và phát triển bền vững: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quan hệ quốc tế và an ninh khu vực…

Hội thảo tạo cơ hội cho các nhà Việt Nam học trên toàn thế giới trình bày những kết quả nghiên cứu của mình và giao lưu, trao đổi học thuật với các đồng nghiệp, góp phần nâng cao nhận thức khoa học từ việc tập hợp các ý tưởng hội nhập và phát triển bền vững Việt Nam trong giai đoạn mới. Đồng thời, Hội thảo cũng là dịp để các nhà Việt Nam học của Việt Nam và quốc tế gặp gỡ, thảo luận nhằm tăng cường sự phối hợp nghiên cứu, qua đó nâng cao hiểu biết về Việt Nam trong cộng đồng quốc tế, làm cơ sở thiết lập quan hệ trao đổi, hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Đặc biệt, thông qua Hội thảo, các học giả trong và ngoài nước sẽ tham gia đề xuất các ý kiến về quan điểm và chính sách phát triển và hội nhập của Việt Nam theo tinh thần “Việt Nam là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì một thế giới hòa bình và phát triển bền vững”.
Thành công của Hội thảo khẳng định vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng của khoa học xã hội và nhân văn cũng như những giá trị mà nó mang lại trong quá trình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam.