Giao dịch ngân hàng trực tuyến mang lại nhiều tiện ích và an toàn cho người dùng. Để giao dịch an toàn nhất, bạn nên tuân theo nguyên tắc bảo mật mã PIN an toàn.

Mã PIN được coi là an toàn nếu:
- Có chiều dài từ 6 ký tự trở lên, bao gồm cả ký tự chữ và số,
- và được thay đổi ít nhất 6 tháng/lần, và
- không trùng với 3 mã PIN đã dùng gần nhất.

Từ 6/12/2013, nhằm hỗ trợ cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp sử dụng ngân hàng trực tuyến, hệ thống Techcombank sẽ cảnh báo tự động cho những khách hàng có mã PIN chưa đủ mức độ an toàn cần thiết.

Giao dịch an toàn, mọi lúc, mọi nơi với dịch vụ Ngân hàng trực tuyến của Techcombank.

Một số câu hỏi thường gặp