Năm 2015, kinh tế Việt Nam tiếp tục ổn định và có dấu hiệu đi lên, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn khó khăn và thách thức cho nền kinh tế và ngành ngân hàng Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2015, Techcombank tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển các sản phẩm ưu việt phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường, đồng thời triển khai các sáng kiến nhằm quản lý tốt chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần tăng lợi nhuận ngân hàng. 

Các chỉ số kinh doanh Quý II/2015 của Ngân hàng tiếp tục ghi nhận nhiều dấu hiệu tích cực, góp phần mang lại kết quả khả quan chung cho 6 tháng đầu năm: lợi nhuận hợp nhất lũy kế trước thuế của Techcombank đạt 1.032 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ, đạt 51,6% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2015. Tổng tài sản đạt 172.744 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2014.Huy động tiền gửi khách hàng ở mức 129.016 tỷ đồng trong khi dư nợ cho vay khách hàng đạt 90.900 tỷ đồng, tăng 13% so với cuối năm 2014. Mức tăng trưởng này đạt được chủ yếu là nhờ nỗ lực của việc đẩy mạnh hợp tác với các đối tác chiến lược và các khách hàng doanh nghiệp thân thiết của Ngân hàng, qua đó khai thác tối đa cơ hội kinh doanh cho các bên, đồng thời luôn chú trọng lắng nghe nhu cầu của khách hàng để từ đó cải tiến, mang tới những sản phẩm, dịch vụ mới với lợi ích vượt trội cho khách hàng của mình.

Ngân hàng cũng tiếp tục thực hiện các bước đi nhằm kiểm soát tốt chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và cải thiện chất lượng tài sản, duy trì bảng cân đối kế toán mạnh. Trong khi đó, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tính đến hết Quý này tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, đạt 16,3%, cao hơn nhiều so với mức 9% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Trong thời gian tới, Techcombank tiếp tục chú trọng vào sự phát triển ổn định và bền vững, tăng cường đổi mới các sản phẩm dịch vụ và chú trọng tăng trưởng cùng với phát triển hệ thống quản lý và quản trị rủi ro vững chắc.