Năm 2012 là một năm có nhiều thách thức cho ngành tài chính thế giới nói chung và ngành Ngân hàng Việt Nam nói riêng, trong đó có Techcombank. Trong năm qua, Techcombank tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng danh mục đầu tư và gia tăng sự hài lòng của khách hàng.

Cho đến khi bản kết quả hoạt động hàng năm đầy đủ của Ngân hàng được chính thức công bố vào tháng 3 năm 2013, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng trong năm 2012 đạt 1.017 tỷ đồng, kết quả kinh doanh trong năm bị tác động bởi việc trích lập dự phòng cẩn trọng trong bối cảnh tỉ lệ lãi suất thấp và cạnh tranh tín dụng ngày càng cao.

Ngân hàng vẫn duy trì khả năng vốn hóa tốt và đảm bảo đáp ứng tốt nhất cho sự tăng trưởng trong tương lai . Nhờ vào hệ thống mạng lưới chi nhánh/ phòng giao dịch hàng đầu , tỷ lệ tăng trưởng huy động dân cư trong năm 2012 của Techcombank tăng gần 26% so với năm trước, trong khi tỷ lệ tăng trưởng tín dụng ở mức khiêm tốn 7,4% do chính sách cho vay có chọn lọc hơn. Ngân hàng tiếp tục thực hiện các bước đi nhằm quản lý tốt chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và cải thiện rủi ro trên bảng cân đối kế toán của mình.

Mặc dù hoạt động trong mội trường kinh tế khó khăn nhưng Ngân hàng vẫn tiếp tục duy trì khả năng thanh khoản tốt và tỉ lệ an toàn vốn mạnh. Tỉ lê tín dụng trên huy động được cải thiện ở mức 60,3% trong tháng 12 năm 2012 so với tỉ lệ 70,6% trong tháng 12 năm 2011. Tỉ lệ an toàn vốn (CAR) trong tháng 12 năm 2012 là 12,6% cao hơn nhiều so với mức 9% theo quy định của NH Nhà nước.

Trong năm 2013, Techcombank tiếp tục chú trọng vào sự phát triển ổn định và bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và tăng trưởng cao được củng cố và hỗ trợ bởi hệ thống quản lý và quản trị rủi ro vững chắc..