Kết-quả-kinh-doanh-quý-4-năm-2024.png

“Techcombank tăng tốc hiệu quả hoạt động trong quý cuối cùng của năm 2023, hoàn thành hoặc vượt tất cả các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra. Cụ thể, Ngân hàng thu hút tới hơn 2,6 triệu khách hàng mới trong năm 2023, nâng số lượng khách hàng lên hơn 13,4 triệu trên khắp cả nước. Trong quý 4 năm 2023, tổng thu nhập hoạt động (TOI) và lợi nhuận trước thuế (LNTT) lần lượt tăng 18% và 22% so với cùng kỳ năm trước, tạo động lực mạnh mẽ cho Ngân hàng bước vào năm 2024. Số dư CASA ghi nhận đà tăng trưởng trong 3 quý liên tiếp, cho thấy sự đón nhận tích cực từ khách hàng đối với những nỗ lực của chúng tôi nhằm đưa Techcombank trở thành ngân hàng chính của họ trong khi tăng trưởng tín dụng chạm ngưỡng 19,2%. Điều này cộng hưởng với tác động thuận lợi của chu kỳ kinh doanh cuối năm đã đưa tỷ lệ CASA của Ngân hàng đạt gần 40% tại thời điểm kết thúc Q4.


Tôi tin tưởng rằng chiến lược chuyển đổi và kết quả khả quan trong một năm 2023 khá thách thức một lần nữa khẳng định sức mạnh nội tại của Ngân hàng, đồng thời tạo bước đệm vững chắc cho tăng trưởng cao trong những năm tới. Qua đó cho phép Ngân hàng lên kế hoạch chiến lược cổ tức tiền mặt lâu dài cho cổ đông." - Jens Lottner - CEO@Techcombank