Thời gian: 12/08/2022 đến 21/12/2022      

Khách hàng áp dụng:

 • Khách hàng đang sở hữu tài khoản thanh toán Techcombank, thực hiện giới thiệu khách hàng chưa có tài khoản thanh toán Techcombank
 • Khách hàng mở mới lần đầu tài khoản thanh toán Techcombank qua ứng dụng Techcombank Mobile

 

Chi tiết ưu đãi:

 • Người giới thiệu:
  • Nhận 40.000 VND khi giới thiệu khách hàng mở thành công tài khoản mới qua ứng dụng Techcombank Mobile.
  • Nhận iPhone 13 Promax cho top 1 giới thiệu mỗi tháng.
 • Người được giới thiệu:
  • ​Nhận 60.000 VND khi mở thành công tài khoản Techcombank mới qua link giới thiệu.

Xem chi tiết thể lệ      

Các bước tham gia chương trình:

 • Đối với người giới thiệu:

 

 

 • Đối với người được giới thiệu: