Từ ngày 01/01/2022 đến hết 31/12/2022, Techcombank chính thức điều chỉnh chính sách Chương trình ưu đãi “Hoàn tiền 1%” áp dụng với thẻ thanh toán (hay còn gọi là thẻ ghi nợ) Techcombank. Cụ thể như sau:


Thông tin điều chỉnh: Hoàn tiền đến 2% trên tổng giá trị thanh toán của Khách hàng cho tất cả các 

giao dịch chi tiêu cá nhân sử dụng thẻ thanh toán (*)

Điều kiện áp dụng Hoàn tiền 1% Chính sách cũ Chính sách mới từ 01/10/2022 Đối tượng Khách hàng áp dụng

Mức hoàn tiền tối đa khi KH sử dụng thẻ ghi nợ Techcombank để phục vụ tiêu dùng các nhân và gia đình

1%

1%

Khách hàng là Hội viên Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên

Tỷ lệ hoàn tiền dựa trên tổng giá trị thanh toán của mỗi đợt

Chưa áp dụng

  • Dưới 5.000.000 VND: 0%
  • Từ 5.000.000 VND đến dưới 15.000.000 VND: 1%
  • Từ 15.000.000 VND đến dưới 35.000.000 VND: 1.5%
  • Từ 35.000.000 VND trở lên: 2%

Khách hàng là Hội viên Dịch vụ Techcombank Inspire

Với các giao dịch thực hiện qua nền tảng thanh toán Facebook, Google, Tiktok, Fartech…    
Tổng giá trị các giao dịch hợp lệ được hoàn tiền trong mỗi đợt khuyến mại ở mức tối đa là

10.000.000 VND 10.000.000 VND Tất cả các Khách hàng

  

Thời gian áp dụng: 


Chương trình áp dụng cho các loại thẻ:

Thẻ thanh toán Techcombank Visa tất cả các hạng;

Thẻ thanh toán đồng thương hiệu Vietnam Airlines Techcombank Visa tất cả các hạng;

Thẻ thanh toán nội địa Techcombank F@stAccess NAPAS;

* Để biết thêm thông tin, Quý khách vui lòng xem các câu hỏi thường gặp.      
 

Xem thêm các ưu đãi dành riêng cho Thẻ thanh toán Techcombank!