Càng gửi càng lãi, tiết kiệm tối ưu
 


Lãi suất áp dụng cho sản phẩm Tiền gửi Phát Lộc và Tiết kiệm Phát Lộc tại một số kỳ hạn chính như sau:          

Kênh Online và kênh tại Quầy

Khách hàng

Kỳ hạn

Tiết kiệm phát lộc (tại quầy)

Tiền gửi Phát lộc Online (FIB/Techcombank Mobile)

≥ 3 tỷ

1 - <3 tỷ

< 1 tỷ

≥ 3 tỷ

1 - <3 tỷ

< 1 tỷ

Private/

VIP 1

1 tháng

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

3 tháng

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

6 tháng

9,5%

9,4%

9,3%

9,5%

9,4%

9,3%

12 tháng

9,5%

9,4%

9,3%

9,5%

9,4%

9,3%

VIP 2/ 

VIP 3

1 tháng

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

3 tháng

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

6 tháng

9,4%

9,3%

9,2%

9,4%

9,3%

9,2%

12 tháng

9,4%

9,3%

9,2%

9,4%

9,3%

9,2%

Inspire

1 tháng

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

3 tháng

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

6 tháng

9,3%

9,2%

9,1%

9,3%

9,2%

9,1%

12 tháng

9,3%

9,2%

9,1%

9,3%

9,2%

9,1%

Thường

1 tháng

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

3 tháng

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

6 tháng

9,2%

9,1%

9,0%

9,2%

9,1%

9,0%

12 tháng

9,2%

9,1%

9,0%

9,2%

9,1%

9,0%

 

           
Hướng dẫn tham gia:          

Tham gia gửi tiền Online:          
 
Đăng nhập để trải nghiệm sản phẩm Tiền gửi online chỉ với vài thao tác đơn giản Quý khách chưa có tài khoản Techcombank? Tạo tài khoản miễn phí ngay!


Tham gia ngay !          
hoặc quét mã QR

         
 


Tạo tài khoản          
hoặc quét mã QR          

 
Tham gia tiết kiệm tại quầy:           

Techcombank mời quý khách đến chi nhánh/phòng giao dịch gần nhất để được tư vấn và mở tài khoản tiết kiệm.
 
  • Hệ thống Chi nhánh / Phòng Giao dịch của Techcombank trên toàn quốc
  • Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng (hotline 24/7): 1800 588822 (trong nước) hoặc 84-24-39446699 (quốc tế)
  • Email: call_center@techcombank.com.vn