Bảng tính quyền lợi bảo hiểm

chevron_left
chevron_right

Minh họa quyền lợi bảo hiểm

Ngày sinh

-
-

Giới tính

Số tiền muốn được bảo hiểm chính

VND

bg_loan_calculator desktop.svg
icon tool.svg

Công cụ và tiện ích khác

Bảng tính lãi suất vay

Bảng tính lãi suất tiết kiệm

Biểu phí và biểu mẫu

Các câu hỏi thường gặp

Sau khi HĐ của tôi được phát hành, tôi sẽ nhận bộ HĐBH như thế nào?

Khách hàng có thể nhận bộ HĐBH sau khi HĐ phát hành theo 2 hình thức:

  • Khách hàng nhận bộ HĐBH điện tử qua tin nhắn SMS, email dưới dạng đường link (nếu Khách hàng có đăng ký email với công ty).
  • Đồng thời, Khách hàng sẽ nhận bộ HĐBH giấy KHÔNG bao gồm điều kiện, điều khoản của sản phẩm (Nếu KH có chọn nút in HĐBH trên ePOS) 

Khách hàng cTrường hợp ần in bộ HĐBH giấy đầy đủ điều kiện và điều khoản của sản phẩm, KH có thể gửi yêu cầu in về BCS MVL và 55,000đ phí in HĐ. 

HĐBH điện tử có thay thế được cho HĐBH giấy không?

N/A

Tôi nhận được cuộc gọi chào mừng (Welcome Call) khi nào?

N/A

Xem thêm

Bạn còn thắc mắc?
Hãy để chuyên viên tư vấn của chúng tôi hỗ trợ bạn