Thanh toán trong nước

19/09/2023

Đề nghị tra soát

19/09/2023

Giấy đề nghị kiêm cam kết

08/06/2022

Giấy lĩnh tiền

08/06/2022

Giấy lĩnh tiền kiêm bảng kê ngoại tệ

08/06/2022

Giấy lĩnh tiền kiêm bảng kê VND

08/06/2022

Đăng ký thanh toán Ủy nhiệm thu qua Techcombank

08/06/2022

Lệnh chuyển tiền (lô)

08/06/2022

Ủy nhiệm chi

Biểu phí này được thay đổi mà không cần có sự báo trước của Techcombank trừ khi có thỏa thuận khác giữa Techcombank và Quý khách hàng. 

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ chi nhánh/ phòng giao dịch Techcomank gần nhất hoặc gọi đến: 1800588822/ 84-24 3944 6699 để được hướng dẫn cụ thể hơn. Quý Doanh nghiệp có thể liên hệ số Hotline chuyên biệt dành cho khách hàng Doanh nghiệp qua 1800-6556 (hỗ trợ trong nước) & 84-24 7303 6556 (hỗ trợ quốc tế).

 

Lưu ý:
  • Các mẫu biểu định dạng PDF của Techcombank được khuyến nghị sử dụng tốt nhất trên phiên bản mới nhất của phần mềm Adobe Acrobat Reader, Quý Khách Hàng có thể tải về miễn phí để cài đặt tại đây.
  • Ngoài ra, mẫu biểu định dạng PDF có thể hoạt động ổn định trên các phiên bản tối thiểu như sau:
    • Adobe Acrobat Reader phiên bản 10.0 (từ năm 2010 trở đi)
    • Foxit reader phiên bản 9.7.2 (từ năm 2019 trở đi)
  • Một số nội dung trên mẫu biểu định dạng PDF sẽ được tự động thay đổi để phù hợp với các lựa chọn của Quý Khách Hàng khi điền mẫu biểu

Bạn còn thắc mắc?
Hãy để chúng tôi hỗ trợ