Từ ngày 27/03/2023, khách hàng có nhu cầu mua bán ngoại tệ và chuyển tiền quốc tế tại Techcombank sẽ nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn từ chương trình “Mua bán ngoại tệ có lời – Chuyển tiền miễn phí muôn nơi”.

 

1. Nhận kiều hối và bán ngoại tệ chuyển khoản tại Techcombank

Thời gian áp dụng: Các ngày làm việc trong tuần, từ ngày 27/03/2023 đến khi hết chương trình

Đối tượng áp dụng: Khách hàng bán ngoại tệ tại Techcombank với giá trị giao dịch vượt ngưỡng tối thiểu

Ưu đãi áp dụng: Techcombank tặng số điểm tương ứng với khối lượng giao dịch để khách hàng bán được ngoại tệ với giá cao hơn tỷ giá niêm yết trên mỗi đơn vị ngoại tệ.

 

Khối lượng giao dịch tối thiểu
(Đơn vị ngoại tệ)

Ưu đãi tỷ giá ngoại tệ (Đơn vị: điểm*)

Khách hàng Private

Khách hàng Priority

Khách hàng khác

10,000

USD: 30 
Ngoại tệ khác: 50 

USD: 30 
Ngoại tệ khác: 50

USD: 30 
Ngoại tệ khác: 50

20,000

USD: 40 
Ngoại tệ khác: 60 

USD: 40 
Ngoại tệ khác: 60

50,000

USD: 50
Ngoại tệ khác: 80 

* 1 điểm tương đương với 1 đơn vị tỷ giá niêm yết. 

Ví dụ

- Tỷ giá USD/VND = 23,500 thì 1 điểm tương ứng với 1 VNĐ, khách hàng Private khi giao dịch 10,000 USD sẽ bán được cho Techcombank với tỷ giá USD/VNĐ = (23,500+30) = 23,530 

- Tỷ giá JPY/VND = 172.09 thì 1 điểm tương ứng với 0.01 VNĐ khách hàng Private khi giao dịch 10,000 JPY sẽ bán được cho Techcombank với tỷ giá JPY/VNĐ = (172.09+0.50)=172.59

 

2. Mua ngoại tệ chuyển khoản và chuyển tiền quốc tế tại Techcombank:

Thời gian áp dụng: Các ngày làm việc trong tuần, từ ngày 11/11/2023 đến khi hết chương trình

 Đối tượng áp dụng: Khách hàng mua ngoại tệ chuyển khoản để chuyển tiền ra nước ngoài với giá trị vượt ngưỡng tối thiểu

 

2.1. Ưu đãi tỷ giá:

Techcombank tặng số điểm tương ứng với khối lượng giao dịch để khách hàng mua được ngoại tệ với giá thấp hơn tỷ giá niêm yết
 

Khối lượng giao dịch tối thiểu
(Đơn vị ngoại tệ)

Ưu đãi tỷ giá ngoại tệ (Đơn vị: điểm*)

Khách hàng Private

Khách hàng Priority

Khách hàng khác

10,000

USD: 50

Ngoại tệ khác: 20 

USD: 50

Ngoại tệ khác: 20 

USD: 50 
Ngoại tệ khác: 20

20,000

USD: 60 
Ngoại tệ khác: 30 

USD: 60 
Ngoại tệ khác: 30

50,000

USD: 80
Ngoại tệ khác: 50 

* 1 điểm tương đương với 1 đơn vị tỷ giá niêm yết. 

Ví dụ:
- Tỷ giá USD/VND = 23,500 thì 1 điểm tương ứng với 1 VND, khách hàng Private khi giao dịch 10,000 USD sẽ được mua từ Techcombank với tỷ giá USD/VNĐ = (23,500-50) = 23,450 
- Tỷ giá JPY/VND = 172.09 thì 1 điểm tương ứng với 0.01 VND khách hàng Private khi giao dịch 10,000 JPY sẽ được mua từ Techcombank với tỷ giá JPY/VNĐ = (172.09-0.50)=171.59

 

2.2. Techcombank tặng thêm phí chuyển tiền quốc tế

Techcombank tặng thêm phí chuyển tiền quốc tế tương ứng với khối lượng mua ngoại tệ và nhóm khách hàng theo quy định

Khối lượng giao dịch tối thiểu
(Đơn vị: USD)

Khách hàng Private

Khách hàng Priority

Khách hàng khác

10,000

Miễn phí

50%   
(áp dụng mục đích chuyển tiền du học, sinh hoạt phí, trợ cấp, định cư)

50%  
(áp dụng với mục đích chuyển tiền du học, sinh hoạt phí, trợ cấp, định cư)
 

20,000

Miễn phí

20,000 đã duy trì trong tài khoản thanh toán đủ 7 ngày

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

 

Tham khảo biểu phí biểu mẫu dịch vụ tại đây.

 

Nếu cần hỗ trợ thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ:

  • Hệ thống Chi nhánh / Phòng Giao dịch của Techcombank trên toàn quốc
  • Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng (hotline 24/7): 1800 588822 (trong nước) hoặc 84-24-39446699 (quốc tế)
  • Email: call_center@techcombank.com.vn