Giải pháp thông quan nhanh chóng cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Sản phẩm Thu hộ thuế Hải Quan là sản phẩm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Theo đó khách hàng có thể thực hiện nộp thuế theo hai cách: nộp tại quầy hoặc qua internet banking. Ngay sau khi khách hàng thực hiện thao tác nộp thuế, tiền sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản của Tổng cục Hải Quan, nhờ đó hàng của doanh nghiệp sẽ được thông quan nhanh hơn.

Lợi ích dành cho doanh nghiệp:

- Nộp thuế tiện lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí nhân sự và hạn chế tối đa rủi ro thông qua hơn 300 chi nhánh giao dịch của Techcombank trên cả nước hoặc thông qua kênh internet banking

- Thông quan nhanh chóng ngay sau khi hoàn thành giao dịch với Techcombank, tận dụng tối đa chi phí cơ hội

- Doanh nghiệp chủ động lựa chọn phương thức bảo lãnh thanh toán một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của bên được bảo lãnh với nhiều ưu đãi

- Thời gian bảo lãnh điện tử thanh tóa thuế tối đa lên đến 30 ngày

Đối tượng: 

Doanh nghiệp xuất nhập khẩu có nhu cầu nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phí, lệ phí và các khoản nộp khác thuộc ngân sách nhà nước liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu. Đại diện các doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch trên được gọi chung là người nộp thuế.

Đặc điểm:

- Doanh nghiệp có thể thực hiện nộp thuế cho Tổng cục Hải quan thông qua hơn 300 chi nhánh của Techcombank trên toàn quốc hoặc thông quan dịch vụ Ngân hàng trực tuyến dành cho doanh nghiệp

- Đối với các giao dịch nộp thuế tại quầy trước 15:00 hàng ngày, tiền thuế của Doanh nghiệp sẽ được chuyển vào tài khoản của Tổng cục Hải Quan trong ngày.

- Đối với các giao dịch nộp thuế tại quầy sau 15:00 hàng ngày, tiền thuế của Doanh nghiệp sẽ được chuyển vào tài khoản của Tổng cục Hải Quan vào ngày làm việc tiếp theo

- Đối với các giao dịch nộp thuế quan internet banking trước 14:30 hàng ngày, tiền thuế của Doanh nghiệp sẽ được chuyển vào tài khoản của Tổng cục Hải Quan trong ngày.

- Đối với các giao dịch nộp thuế quan internet banking sau 14:30 hàng ngày, tiền thuế của Doanh nghiệp sẽ được chuyển vào tài khoản của Tổng cục Hải Quan vào ngày làm việc tiếp theo.

Hồ sơ đăng ký: Liên hệ với ngân hàng để biết thêm chi tiết.