• Căn cứ Văn bản số 1000/HAP-TTGS ngày 17/8/2021 của Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở Phòng giao dịch Ngô Quyền trực thuộc chi nhánh Hải Phòng của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam;
  • Căn cứ Quyết định số 0655/2022/QĐ-HĐQT ngày 23/8/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam về việc thay đổi địa điểm Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng – Phòng Giao dịch Ngô Quyền;


NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)
Trân trọng thông báo thay đổi địa điểm như sau:

  • Địa điểm cũ: 

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HẢI PHÒNG - PHÒNG GIAO DỊCH NGÔ QUYỀN

- Địa chỉ: Số 72 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
- Điện thoại:   (0225) 384 7668

  • Địa điểm mới: 

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HẢI PHÒNG - PHÒNG GIAO DỊCH NGÔ QUYỀN
- Địa chỉ: Căn số SB.01 Khu đô thị Vinhomes Marina, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
- Điện thoại:  (0225) 384 7668

  • Ngành nghề kinh doanh:

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng – Phòng giao dịch Ngô Quyền thực hiện tất cả các dịch vụ ngân hàng như: Hoạt động cấp tín dụng trong giới hạn tổng mức cấp tín dụng cho một khách hàng không quá 2 tỷ đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương (trừ trường hợp khoản cấp tín dụng được đảm bảo toàn bộ bằng tiền, thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá do chính Techcombank phát hành, trái phiếu chỉnh phủ, tín phiếu kho bạc nhà nước); Hoạt động huy động vốn; Dịch vụ tài khoản, thanh toán trong nước; Hoạt động mua bán ngoại tệ và thực hiện một số hoạt động khác phù hợp với thẩm quyền của phòng giao dịch theo quy định của Pháp luật và của Techcombank.
 

RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG TẠI ĐỊA ĐIỂM MỚI!