• Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT - NHNN ngày 09/09/2013, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 01/2022 TT - NHNN ngày 28/01/2022 (sau đây gọi chung là Thông tư số 21) của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;
  • Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
  • Căn cứ Quy định số 020/2020/QĐ1 ngày 02/07/2020 của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam quy định về quản lý tổ chức, hoạt động của Văn phòng đại diện, Đơn vị sự nghiệp, Chi nhánh, Phòng giao dịch của Techcombank;
  • Căn cứ văn bản 2286/HCM – TTr3 ngày 16/08/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh về việc chấp thuận thay đổi địa điểm phòng giao dịch Minh Khai của Techcombank.


NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)
Trân trọng thông báo thay đổi địa điểm như sau:

Thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Minh Khai trực thuộc Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Định như sau:

  • Địa điểm cũ: Số 18 Ter, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Địa điểm mới: 225 - 227, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 9 năm 2022.

Ban điều hành, Ban Giám đốc Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Định, Phòng giao dịch Minh Khai và các Khối, Vùng, Đơn vị và cá nhân có liên quan trong toàn hệ thống Techcombank chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG TẠI ĐỊA ĐIỂM MỚI!