• Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT - NHNN ngày 09/09/2013, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 01/2022 TT - NHNN ngày 28/01/2022 (sau đây gọi chung là Thông tư số 21) của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;
  • Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
  • Căn cứ Quy định số 020/2020/QĐ1 ngày 02/07/2020 của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam quy định về quản lý tổ chức, hoạt động của Văn phòng đại diện, Đơn vị sự nghiệp, Chi nhánh, Phòng giao dịch của Techcombank;
  • Căn cứ văn bản 1577/HCM – TTr3 ngày 10/06/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh về việc chấp thuận thay đổi địa điểm phòng giao dịch Đông Sài Gòn của Techcombank.


NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)
Trân trọng thông báo thay đổi địa điểm như sau:

 

Thay đổi địa điểm Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Thắng Lợi - Phòng giao dịch Đông Sài Gòn như sau:

  • Địa điểm cũ: Tầng 1A, 1B và 2A Tòa nhà số 443-445 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Địa điểm mới: Một phần tầng trệt ngôi nhà số 29, Đường 60-TML, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Ban điều hành, Ban Giám đốc Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Thắng Lợi, Phòng giao dịch Đông Sài Gòn và các Khối, Vùng, Đơn vị và cá nhân có liên quan trong toàn hệ thống Techcombank chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG TẠI ĐỊA ĐIỂM MỚI!