Kính gửi Quý Khách hàng,

Từ ngày 10/10/2013, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) thay đổi cách quy đổi điểm thưởng của chương trình Gắn Kết Bền Lâu như sau:

- Thẻ tín dụng Techcombank Visa hạng Chuẩn: 15.000 đồng thanh toán bằng thẻ = 1 điểm thưởng
- Thẻ tín dụng Techcombank Visa hạng Vàng: 13.000 đồng thanh toán bằng thẻ = 1 điểm thưởng
- Thẻ tín dụng Techcombank Visa hạng Platinum: 10.000 đồng thanh toán bằng thẻ = 1 điểm thưởng

Các điều kiện và điều khoản khác của chương trình Gắn Kết Bền Lâu vẫn được giữ nguyên.

Trân trọng thông báo

Trung tâm Thẻ TECHCOMBANK